Tarsus:
DR. HALUK BOZDOĞAN SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI
 DR.HALUK BOZDOĞAN SEÇİM BEYANNAMESİ

Belediyeciliği yalnızca çöp toplamak, yol yapmak partili paydaşlara para kazandırmak olarak gören projelerle değil; kentin vizyonunu değiştirecek büyük atılımlarla, yatırımlarla Tarsus’u yeniden kurmak için. Yokedilen Kent kimliğini tekrar kazandırmak için yola çıktık. Gücümüzü halkımızdan alarak; kenti BERABER yönetmek için Tarsus’u karanlıktan Aydınlığa ulaştırmak için; beyan ediyorum.

1- Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın Tarsus da yaşayan herkesi eşitlik ilkesi ile kucaklayacağız.

Kültürler mozaiği olan Tarsus’un gelenekleri ile şekillendirilecek bir geleceğe ilerlemesi, herkesin ve her kesimin fikirlerine önem verildiğini göreceği, ötelenmediği, sınıfsal ayrımlara maruz bırakılmadığı kendisini, kendisi gibi ifade edebildiği bir  yönetim ile halkımızı kucaklayacağız. Yönetim politikalarımızı birey merkezli kuracak, bireyin hak ve vatandaşlık haklarını yönetimimizin temeline oturtacağız. Bize oy verenleri yandaş- vatandaş gören; oy vermeyenleri dışlayan yaklaşımları reddedeceğiz. Aydınlık bir kenti BERABER kuracağız.

2-Şeffaf, açık ve adil bir yönetim gösterilecek. Belediyemizin bütün faaliyetleri  seçmenlerimiz ile paylaşılacak.

Göreve geldiğimiz ilk günden son güne kadar, verdiğiniz oyları boynumuza borç ve sorumluluk bilerek, toplum vicdanı ile kararlar alacağız. Faaliyetlerimiz gizli saklı olmayacak, faaliyet raporlarımızı kamuoyu ile paylaşacak, halkımızın itirazları ciddiyetle inceleyecek. Tarsus’umuzun menfaatleri dışında hiçbir kesimin kişinin yada grubun menfaatleri gözetilmeyecek Tarsus’u BERABER yöneteceğiz.

3-Başkanlık makamını halkla barıştıracağız, kapımız her zaman açık olacaktır.

Halkımızın istek ve taleplerine çözüm olabilmek için aday olduğumuz belediye başkanlığı görevinde, sizin dertlerinizi dinlemek onlara çözümler üretmek için görev alacağız. Bu nedenle herkes için makam odamızın kapısı açık olacak. Randevu almaksızın her saat gelerek taleplerinizi bize iletebileceksiniz. Başkanlık makamına sahip olduğu gücü, yani Halkın gücünü BERABER kazandıracağız.

4- Geniş katılımlı ve aktif çalışan kent konseyi kurulacak, kamuoyunu ilgilendiren kararlarda konseyin görüşleri önemsenecek ve halkımızın yönetime katılımı sağlanacaktır.

Kent konseyi bir parti yada belediyenin propaganda alanı olmaktan çıkartılacak. Herkesin görüşlerini özgürce ifade edebildiği etkinliği ve yaptırımları güçlü bir karar mercii haline getirilecektir. Konsey çalışmalarımız köylerden ve mahallelerden başlatılarak en uzak noktadaki vatandaşlarımızın da konseylere katılımı sağlanacaktır. Böyelikle Tarsus halkımızla BERABER yönetilecektir.

5-İşsizlik derdine kesin ve sürdürülebilir çözümler üretilerek, bu soruna yatırım projeleri ile son vereceğiz.

Akdeniz bölgesinin en yoğun işsiz nüfusuna sahip Tarsus’u bu kaderinden kurtaracağız. Dört temel yatırım alanında teşfikler ve programlar uygulanacaktır. Oluşturulacak kapsamlı makro planlar da ilk üç yıl içinde 10000 gencimize yeni iş kapıları açacağız. Uygulanacak öncelikli atılımlar Tarım-Turizm-Eğitim ve Sağlık alanlarını kapsayacaktır. Bu sektörlerde Tarsus’u yeniden imar edecek ve gelişimin ve büyümenin merkezinde hep BERABER olacağız.

6-Tarım üreticisine belediyemiz destekleri sağlanacak ve üreticinin yükü hafifletilecektir.Yeni projelerle tarım ve hayvancılık da üretim çeşitliliği hedeflenecektir.

Öncelikle üretimde kalitenin arttırılması, üretim çeşitliliğinin arttırılması ve satış kanallarının geliştirilmesi ana hedefimiz olacaktır. Tarımsal üretimi kamu yararına düzenlemek, kırsal toplumların refahını yükseltmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışlarından korumak amacıyla uygulanacak Belediyemiz önlemler dizisi hayata geçirilecektir. Öte yandan Tarsus’ta hayvancılığa da önem verilecektir. Hayvancılık emek yoğun bir üretim faaliyeti olduğundan, tarım işletmelerinde atıl haldeki iş gücünün değerlendirilmesinde önemli role sahip olacaktır.Hayvancılıkla ilgili yurtiçi ve yurtdışı fonlar ilçemizde ki yatırımcılara kullandırılacaktır.Tarım alanlarının toprak ve ürün kalitesinin arttırılması amacı ile Belediyemiz bünyesinde bir araştırma geliştirme ekibi kurularak üniversite destekli çalışmalara başlanacaktır. Tarsus’un gelişimine BERABER şahit olacağız.

7-Başta turizm olmak üzere kentimizi yatırımcılar için cazip hale getirecektir.

Turizm ana yatırım dallarımızdan biri olacaktır. İnanç turizmi- sağlık turizmi ve deniz turizmi konusunda yatırım programları uygulanacak ilk üç yıl içinde 500 milyon dolarlık yatırım ve 500 Bin turist hedefimiz olacaktır. Makro turizm planları oluşturulacak, turizm alanları tespit edilerek yatırım teşvikleri kapsamına Tarsus’un alınması sağlanacaktır. Tarsus’un tarihi kimliği gün ışığına çıkarılacak arkeolojik çalışmalar hızlandırılacaktır.1 Nisan gününden başlayarak ardı ardına yatırımlar gerçekleşecek bunu hep BERABER göreceğiz.

8-Fakir ve ihtiyaç sahibi aileler tesbit edilerek kalıcı çözümler bulunacaktır.

Maalesef kentimizde 13 Bin yeşil kart sahibi vatandaşımız var, aileleri ile birlikte 50 Bin ihtiyaç sahibi demektir. Benim komşum aç iken tok yatamam diyen bir anlayışla harmanlanmış bir kardeşiniz olarak, %20 si fakirlik sınırında yaşayan bu insanların durumlarına kalıcı çözümler  üretmek asli görevlerimden biri olacaktır. Onların üretime katılımları sağlanacaktır. Tarım hayvancılık ve el işçiliği destekleri ile çalışma koşulları oluşturulacaktır. Fakirlikle savaşımızı BERABER vereceğiz.

9-Uzman ekibimiz ile belediye hizmetlerinde kentimizi örnek belediyeler arasına sokacağız.

Tarsus’un hak ettiği  belediyecilik hizmetleri ile tanıştıracağız. Alanlarında uzman ekibimizle belediyecilik hizmetlerinde örnek gösterilecek bir anlayışla hizmetinizde olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışı ile İnsan merkezli politikalarla belediyemizi hayatınızın her anında yanınızda görebileceksiniz.Mutlu bir kent yaşantısı ile gülümseyen bir Tarsus’u BERABER kuracağız.

10-Esnaf ve sanayicilerimizin sorunlarının giderilmesi için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan kentimizin pay alması sağlanacaktır.

Esnafımızın ve sanayicilerimizin çalışma koşullarının  iyileştirilmesi, üretim yüklerinin hafiflemesi, yeni yatırımlara öncelik verebilmesi için odalarımızla birlikte çalışacağız. Kentsel kredilerden esnaf ve sanayicimize pay ayırarak Yurtiçi ve yurtdışı yatırım desteklerinden faydalanması sağlanacaktır. Belediye’nin üretime desteği her alanda hissedilecek belediye imkanlarından sanayicilerimiz ve esnafımız maksimum faydalandırılacaktır. İşyeri açma ruhsat taleplerini  belediyenin gelir kapısı olarak görmekten çıkarılacak, ruhsat işlemlerinden yatırım özelliklerine göre minimumda işlem ücretleri alınacak yada yatırım desteği olarak alınmayacaktır. Tarsus’u üretim kenti olması için BERABER çalışacağız.

11-Sağlıklı bir topluma kavuşmanın  yolu sağlık hizmetlerini kaliteli kolay ve ücretsiz ulaşılabilir hale getirmektir. Sağlık projelerimizle yanıbaşınızda  olacağız.

Sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli yansımalarından biri de sağlık konusunda ki hizmetlerimiz olacaktır. Gezici ekiplerle köylere sağlık hizmetleri götürülecek, kentimizde bir  belediye polikliniği kurularak katkı payı almaksızın sağlık hizmeti sağlanacaktır. Sağlıklı bir toplum yaratmak için 27 yıllık emeğimi daha çok insana ulaşarak, beni yetiştiren bu topraklar borcumu ödeyeceğim. BERABER yaşayacağız.

 

12-Kadınlarımızın üretime katılımlarını sağlayacak, ürettiklerini satabilecekleri alanlar oluşturacağız. Çalışan kadınlarımızın sorunları dikkate alınacak, gündüz çocuk bakım evleri oluşturulacaktır.

Pozitif ayrımcılık yapacağız, kadınlarımızın toplumda hak ettikleri yere ulaşması için desteklerimiz en kısa sürede hayata geçirilecektir. Üretime katkılarının artması için mikro krediler tahsis edilecek, ürettiklerini istedikleri gibi satabilecekleri alanları kadınlarımıza tahsis edeceğiz. Ekonomiyi zenginleştirecek her düzeyde yatırımlarına öncelik vereceğiz. Gelecekteki aydınlık yüzümüz olan çocuklarımızın çağdaş ve kaliteli bakım koşullarını gündüz bakım evlerinde sağlayacak, kreş hizmetleri sunacağız. Toplumsal gelişimi ve değişimi kadınlarla BERABER sağlayacağız.

 

13-Çağdaş ve aydın bir kente yakışır düzenlemelerle canlı ve yaşayan bir şehir modeli ortaya koyacağız.

Gün güne silik, cansız ve karanlık bir kente dönüşen kentimizin, aydın çağdaş çizgisini tekrar kazandıracağız. Cazibe alanları meydanlar parklarla zenginleştirilmiş bir kent görünümü ile kültür ve turizme önem veren buna göre tasarlanmış bir şehir planlaması yapacağız. Saat 18 den sonra hayatın durduğu değil, dört mevsim 24 saat yaşayan bir kente ulaşacağız. 2014 yılında hala suyu olmayan yolu olmayan köylerimizin olduğunu bilerek geçmişin izlerini derhal sileceğiz. Hak ettiğimiz gibi aydın ve çağdaş bir kentte BERABER yaşayacağız

 

14-Kültürler mozaiği olan Tarsus’un yapısını muhafaza edecek, Kültür ve sanat atılımları ile Tarsus’u bir kültür kenti yapacağız.

Kentimizde yaşayan kültürlerin kendilerini ifade etmesine destek olacak, sanatsal ve kültürel faaliyetleri belediyemiz eliyle destekleyeceğiz. Sanatın her dalında atılacak adımlara imkanlar sağlayacağız. Kentimize bir kültür –sergi ve gösteri sarayı inşaa edeceğiz. Bundan 20 yıl önce 18 adet tiyatro grubu olan, 40’a yakın folklor ekibi olan, ressamların, heykeltraşların şairlerin var olduğu bu kenti eskisinden daha da güçlü bir kültür şehri yapacağız. Kültürümüze BERABER sahip çıkacağız.

 

15-Belediye bütçesini akılcı ve paylaşımcı bir görüş ile yönetecek, kalkınmaya yön vereceğiz.

Üretimin, kültürün turizmin kentini BERABER yaratacak, bu anlamda atılacak her adımda paylaşımcı bir tutum içinde olacağız. Yatırımlarda öncü misyonumuzu ortaya koyacak halkımızın belediyemiz projelerinden faydalanması esas alacağız. Sosyal ve bireyselci belediyecilik ile bütçemizi her yıl Tarsus halkının bilgisine sunacağız. Festivaller için harcanan paraların yerine yatırımlarla kendimizden söz ettireceğiz.

 

16-Üniversite’nin eğitim  ve büyüme programları arasına Tarsus’un alınmasını sağlayarak, kentimizi eğitim alanında da geliştireceğiz.

Yıllardır imzaların toplandığı, girişimlerin yapıldıığı ama bir hayalden öteye gidemeyen üniversite sorununa öncelik verecek, Tarsus’u bir üniversite ve eğitim kenti yapacağız. Öğrenci sayısının artması ile kent haraketliliği artacak, kepenklerini açtığı gibi kapatan esnafımızın yüzü gülecektir. Bunun için bir vakıf ve bir üniversite ile görüşmelerimizde nihayi sonuca yaklaştığımızı müjdelemek isterim. 1 Nisan’dan itibaren atılacak her adımda kentimizi aydınlığa BERABER ulaştıracağız.

17-Kentimize dışarıdan göç ederek gelen vatandaşlarımızın  sorunları ile ilgili komisyonlar kurarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışacağız.

Biraz aş ve iş ümidi ile kentimize gelen vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için öncelikle konsey çalışmaları başlatacak ve sorunların üstesinden elbirliği ile geleceğiz. Yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve iş imkanlarının arttırılması için projeler hazırlayacak ve insan gücünü üretime yönlendireceğiz. Sezonluk işçilerin sorunlarının yok sayıldığı ötelendiği ve görmezden gelindiği bir zihniyeti reddederek, işçilerimizin insanca yaşama haklarını belediyemizin sorunu olarak kabul edeceğiz. Barınma, sağlık ve yaşam standartlarını yükseltmek için Geçici işçi yerleşkesi inşaa edilecek ve toplumsal huzura BERABER ce kavuşacağız.

18-Gençlerimize ortak alanlar yaratılacak, sportif gelişimleri sağlanacaktır. Semtlerde yetişkin spor alanları hazırlanacaktır.

Her semte bir spor alanı yapılacak her mahallede gençlerimizin sportif alanlardan faydalanması sağlanacaktır. Yetşkin spor alanları evinizden yürüyüş mesafesinde olacak ve ihtiyaç duyduğunuzda rahatlıkla ulaşabişeceksiniz. Sporun kitlelere yayılması için özendirici uygulamalarla sportif katılımın artması sağlanacaktır.Daha zinde bir kente BERABER koşacağız.

 

19-Emeklilerimizin belediye hizmetlerinden öncelikli yararlanması sağlanacaktır.

Bu ülkenin harcında alınteri olan emeklilerimizin, hayatlarını kolaylaştırmak, derneksel çalışmalarına ve taleplerine çözümler üretmek sosyal belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçası olacaktır. Belediyemiz hizmetlerinden 65 yaş üstü için indirim ve öncelik sağlanacak; böylelikle  toplusal vefa borcumuzun bir kısmını ödemeye çalışacağız. Dost belediyeciliği BERABER kuracağız.

 

20-Yaşlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini evlerinde almaları sağlanacak, belediyemize yapacakları ödemeler evlerinden çıkmadan kapılarında alınacaktır.

Yaşlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın  sorunları, sağlık ekipleri ile evlerinde giderilecektir. Mobil sağlık hizmetimiz ile ulaşılmayan ev kalmayacaktır. Yaşlılarımızın belediye hizmetlerinden kesintisiz faydalanması için belediye görevlileri sizi evinizde ziyaret edecek ve belediyemize yapılacak ödemeleri ev rahatınızda yapabileceksiniz.Yaşlılarımıza saygıyı BERABER göstereceğiz.

21-Semtlerde gençlik evleri  oluşturularak, kütüphane ve internet den çocukarımızın maksimum faydalanması sağlanacaktır.

Bilim çağını yaşayan dünyada, bilgiye ulaşmanın yolu kolaylaştırılmalıdır. Semtlerimiz de eğitim çağında ki çocuklarımızın çalışmalarını yapabilecekleri, internet ve bilgisayar imkanına sahip, içinde kütüphanesi ile 8 ile 16 yaş arası gençlerin kullanabildiği gençlik evleri oluşturulacaktır. Bu evlerde gönüllü öğretmenlerimiz nezaretinde eğitime destek sağlanacaktır. Bilgiyi BERABER yayacağız.

22-Dünya da kentimizin tanınabilirliğini arttırmak için uluslararası programlar yürütülecektir.

8000 yıllık tarihi, topraklarında kurulan medeniyetleri, gerek Müslümanlar gerekse Hristiyanlar için kutsal sayılan alanları, verimli toprakları, topraklarında yetişen ürünleri, cezeryesi, humusu  çalışkan insanları ile Tarsus her alanda dünya vitrinine çıkmayı hak etmiştir. Tarsus karanlıktan çıkacak ve aydınlık yüzünü tüm dünyaya gösterecektir. Uluslararası alanda fuar ve tanıtım çalışmaları başlatılacak, üretimiyle turizmi ile Tarsus 1 Nisan’dan itibaren aydınlık yarınlara halkı ile BERABER yürüyecektir.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

GURMELER TARSUS LEZZETLERİNE HAYRAN KALDI
Kültürel olarak zengin bir yapıya sahip olan Tarsus’un yöresel lezzetleri, ‘Tarsus Gastronomi ve Araştırma...

Haberi Oku