bursa escort beylikdüzü escort bursa escort istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa kocaeli escort atasehir escort bayan porno izle porno izle porno izle porno izle porno izle bahis siteleri escort kayseri kayseri escort Kocamaz 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası ile ilgili mesaj yayımladı.
YAŞAM:
Kocamaz 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası ile ilgili mesaj yayımladı.
 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası ile ilgili mesaj yayımladı.

 

Başkan Kocamaz mesajında günümüzde dünya nüfusunun artmasına paralel olarak üretim ve tüketimin de hızla arttığını belirterek doğal kaynakların tükenme sürecine girdiğinin altını çizerek “20. yüzyıl, aynı zamanda üretim ve tüketimin hızla arttığı, doğal kaynakların hızla azalma hatta bazı noktalarda tükenme sürecine girdiği bir dönem olmuştur. Bugün 7.3 milyarı aşan dünya nüfusunun birer üyesi olan bizler; bir yandan müreffeh bir yaşam standardı yakalamak, öte yandan gelecek 34 yılda 2.4 milyar, gelecek 84 yılda ise 3.9 milyar insanın hakkını korumak durumuyla karşı karşıyayız. Aşırı üretim ve aşırı tüketimin doğal bir sonucu olarak karbon ayak izi ve su ayak izi tehlikesi her geçen gün büyümektedir. Küresel ısınma tehdidi altındaki dünyamızın doğal ve çevresel kaynaklarındaki bozulmaların en üst düzeyde olacağı varsayılan bu süreçte; uluslararası toplumun, sosyal, ekonomik, çevresel ve politik alanda pek çok radikal kararlar almak ve küresel düzenlemeler yapmak durumunda kalacağı aşikârdır. Yöntem ne olursa olsun kesin olan gerçek şudur: ister gelişmiş, ister gelişmekte olan, isterse geri kalmış bir ülkede yaşıyor olalım, bütün dünya insanları olarak hepimiz “paylaşmayı öğrenmek” ve “içselleştirmek” zorunda kalacağız” dedi.

 

Atık sorunun ülkenin sürdürülebilir kalkınması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kocamaz, “Yerel yönetimlerin sorumluluk alanları içerisinde önemli bir yer işgal eden atık sorununun çözümüne ilişkin bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesinin ülkemizin sürdürülebilir kalkınması açısından büyük öneme sahip olduğu açıktır. Bu konuda atılacak ilk önemli adım, sizlerin de geri dönüştürülebilir nitelikteki evsel atığın kaynağında ayırılmasıdır. Evsel atığın yaklaşık yüzde 30’unu, hacimce yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan ambalaj atığı kaynağında ayırıldığında, belediyelerce çöp alanlarına daha az çöp taşınmış olmaktadır. Bu da belediyelerimizin taşıma ve depolama maliyetleri ile zamandan önemli miktarda tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Öte yandan evsel atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen ekonomik kazançlar da kayda değer miktardadır. Atık geri dönüşüm sürecinde elde edilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilebilmekte ve sera gazları salınımının da önüne geçilmektedir. Evsel ambalaj atıklarının geri kazanımıyla ve organik atıklardan biyogaz elde eden enerji tesislerinin sayesinde Türkiye’de yılda 76 bin ton karbondioksit sera gazı salınımının engelleneceği öngörülmektedir. Bunun yanında, yaklaşık 1,500 hektar orman arazisi korunmakta ve 720 bin metre küp düzenli depolama hacmi kazanılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

 

Temiz ve sağlıklı bir yaşam standardına sahip bir kent olabilmek için bazı destek ve imkanların yerel yönetimlere sunulması gerektiğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, “Elbette ki, temiz bir çevre ile sağlıklı ve kaliteli bir yaşam standardına sahip kentlere ulaşabilmenin de bir maliyeti vardır. Bu gibi tedbirlerin alınabilmesi yerel yönetimlerin yatırım gücüyle yakından ilgilidir. Finansman kaynakları sınırlı olan belediyelerin bu tür yatırımları yapabilmelerine imkân tanıyacak mali ve organizasyonel yapı değişikliklerine gidilmesi ihtiyacı vardır. Gerekli mali destek de öz kaynaklarımıza ek olarak merkezi yönetim ve uluslararası fonlardan kredi yoluyla sağlanabilecektir. Belediyelere, kentsel atıkların, özel sektöre ise endüstriyel atıkların bertarafı konusunda teşvik ve destek verilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi asıl hedef, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün insanlığın müreffeh ve sürdürülebilir bir yaşam düzeyine kavuşturulmasıdır. Bunu sağlayacak temel yaklaşım “sürdürülebilir kalkınma” kavramıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkânlarını ellerinden almadan; şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir gelişme sürecidir. Sizlerin de bildiği gibi, sürdürülebilir kalkınmanın Ekonomik, Çevresel ve Sosyal olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Şüphesiz bu üç boyut birbiriyle yakından ilişkilidir ve birbirinden ayrı düşünülemez” ifadelerine yer verdi.

 

Başkan Kocamaz, Türklerin dünya kaynaklarını her daim en verimli şekilde kullandıklarına dikkat çekerek “Bizler, “Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz” ölçüsünü koyan bir dinin mensuplarıyız. “Yaratılanı Yaratan’dan ötürü hoş gören ve koruyan” bir anlayışın destekçileriyiz. Ki burada “yaratılan”dan kastımız sadece insan değil, bütün çevre kaynaklarımızdır. Her açıdan can çekişen dünyamızın kaynaklarının en verimli şekilde nasıl kullanılacağı konusunda biz Türkler kadar hassas bir millet yoktur. Daha az tüketerek, daha az kirleterek, çalışanlarımızın iş tatmini ve motivasyonunu daha yüksek tutarak daha müreffeh bir dünya kurabiliriz. Mersin'imizin yeraltı ve yerüstü su potansiyeli yıllık 7.4 milyar metreküptür. İl nüfusumuzun 1 Milyon 750 Bin olduğu varsayıldığında kişi başına yılda 4 Bin 228 metreküp su düşmektedir. Türkiye ortalaması üzerinde su varlığımız bulunsa da bunun sürdürülebilir olması için çok dikkatli olmamız gerektiği ortadadır. Bu nedenle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımıza kesintisiz su temin edebilmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirdik. “Mersin İli Yağmursuyu Master Planını” hazırladık. 37 Bin 413 metre yağmur suyu drenaj hattı döşedik.

 

Atıksu kaynaklı çevre sorunlarını kaynağında önlemek için Anamur, Bozyazı, Erdemli Kargıpınarı, Mut, Silifke Atakent Atıksu Arıtma Tesislerimizi hizmete açtık. Erdemli Kızkalesi, Erdemli Limonlu-Kumkuyu, Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerimizin inşasını başlattık.Aydıncık, Silifke-Taşucu, Erdemli-Tömük, Silifke-Mara, Çamlıyayla-Sebil Atıksu Arıtma Tesisi projelerimizi ise önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Temiz bir çevre oluşturmak ve gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına pek çok projeyi hayata geçirdik. Yenişehir, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ilçemize hizmet veren Sarıibrahimli Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin yanı sıra Tarsus ve Silifke Katı Atık Depolama Tesislerimizi hizmete açtık. “Sürdürülebilir Atık Yönetimi” projelerimiz kapsamında il genelindeki tesislerimizde saatte 9.4 Megawatt elektrik üretmeye başladık.

Tehlikeli atıkları doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek amacıyla “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanını” hizmete açtık.Anamur, Bozyazı/Aydıncık, Mut, Silifke, Tarsus/Çamlıyayla, Erdemli ve Gülnar Koordinasyon Şube Müdürlüklerinde “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” yapımı çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Çeşitli noktalara yerleştirdiğimiz Atık Pil Kutuları ve Atık Bitkisel Yağ Toplama Noktaları ile çevreye verilen zararları minimize ettik. 3 yılda 9 Bin 973 Kg. atık pil, 527 Bin 938 Kg. bitkisel atık yağ topladık.

 

Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı destek sistemi ile yürüttüğümüz haşere ile mücadelede kapsamında 206 Bin 065 kaynak keşfi, 356 Bin 400 noktada ilaçlama yaptık. “Çamlıbel Kıyı Tesisi” ve “Taşucu Kıyı Tesisi” projeleri çerçevesinde, denizimizi ve kıyılarımızı temizledik. Altyapıya yönelik bu hizmetlerimizin yanı sıra, “verimli su kullanımı” konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 81 okulda 9 Bin öğrencimize çevre bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri verdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın ve çocuklarımızın günlük hayatlarında çevre bilinciyle hareket etmeleri konusuna ayrı bir önem veriyoruz.

Bu anlamda bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve çeşitli etkinlikler düzenliyor; yazılı ve görsel medya aracılığıyla bilinçlendirme ve duyarlılığı arttırma çalışmaları yürütüyoruz. İklim değişikliğinin Caretta Carettalar üzerindeki etkileri ve denizlerin korunması konularında 396 öğrencimizde farkındalık oluşturduk.

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın ve çocuklarımızın günlük hayatlarında çevre bilinciyle hareket etmeleri konusuna ayrı bir önem veriyoruz. Bu anlamda bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve çeşitli etkinlikler düzenliyor; yazılı ve görsel medya aracılığıyla bilinçlendirme ve duyarlılığı arttırma çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

 

Yerel yönetim olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için vargücüyle çalıştıklarını vurgulayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmayı diledi.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Küçükçekmece Oto Kurtarıcı Hizmeti
Trafikte her an her şey yaşanabiliyor. Kimi zaman gerekli ekipmanlarınız bile araçlarınızda meydana gelen...

Haberi Oku