04.09.2017, 11:16 56

5 Eylül Adli Yıl Açılış Mesajı


 

Hukuk Devleti’nin tesis edildiği, anayasanın uygulandığı, yargının bağımsızlığının sağlandığı, hakim ve savcıların Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına, uluslararası sözleşmelere, kanunlara ve vicdanlara göre karar verebildiği, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak aramanın güvenceye kavuşturulduğu, adaletin tarafsızca gerçekleştiği, güzel günlerin ülkeye geldiği bir Türkiye özlemi dilek ve temennisiyle tüm hukukçulara, yargı mensuplarına ve yargı çalışanlarına adli yılda sabır ve başarılar dilerim.

 

Av.Nurullah AYDIN

Yorumlar (0)