Borç yapılandırmasına "online başvuru" imkanı

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan faydalanmak isteyenlerin İnteraktif Vergi Dairesi hizmetinden 7/24 yararlanabileceklerini bildirdi.

Abone olbanner90
ADANA 13.07.2021, 10:41
2
Borç yapılandırmasına "online başvuru" imkanı

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan faydalanmak isteyenlerin İnteraktif Vergi Dairesi hizmetinden 7/24 yararlanabileceklerini bildirdi.

Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlara anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Adana Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, kanunun kapsamı hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, Covid-19 pandemisi nedeniyle başvuruların ’gib.gov.tr’ adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla da yapılabileceğini ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilebileceğini bildirdi.

Yapılandırma neler getiriyor

Yapılandırma Kanunuyla; kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilafların sonlandırılacağını belirten Ümit Güner, şöyle devam etti:

“Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir.”

Güner, 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenlerin talep etmesi halinde bu Kanun kapsamında yapılandırılabileceğini belirtti.

Kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı

Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltıldığını belirten Vergi Dairesi Başkanı Güner, vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğine dikkati çekerek:

“Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor" dedi.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, 7326 sayılı Kanunun, toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Kanun 30 Nisan 2021 tarihini esas alıyor. Dolayısıyla vadesi 30 Nisan 2021 veya daha önceki bir tarih olan, öğrenim ve katkı kredisi, ecrimisil, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası gibi borçlar 7326 sayılı kanun kapsamında 18 eşit taksite kadar yapılandırılabilecektir."

İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor

Kanunun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağladığını belirten Ümit Güner, kanun kapsamındaki vergi ve vergi cezalarına, idari para cezalarına ve ecrimisillere karşı açılan davaları sonlandırmak, idarelerle sulh olmak ve yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükelleflerin de Kanundan yararlanabileceklerini bildirdi.

Vergi incelemesinde olan mükellefler

Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunduğunu, devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacakların da kanun kapsamında olduğunu, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için mükelleflerin yapılandırma imkânlarından yararlanabileceklerini anlatan Güner, şöyle devam etti:

“Vergi incelemesi veya takdir işlemleri sonucu tarh edilerek yapılandırılan borçların peşin veya altı eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, bu kapsamdaki ödemelerin de peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak. Kanun hükümlerinden yararlanılması nedeniyle daha önce uyumlu mükellef indirimi kapsamında indirim konusu yapılan vergi geri alınmayacak. Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri de kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.”

Matrah ve vergi artırımı imkanı

Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı olduğuna dikkati çeken Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, “Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar” diyerek, şöyle devam etti:

"Mükelleflerimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da Kanunda öngörülen asgari tutarlar üzerinden Gelir ve Kurumlar Vergileri, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi açısından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler. Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisinde yüzde 20 olan matrah artırım oranı, vergiye uyumlu mükellefler için yüzde 15 olarak uygulanacak ve matrah artırımını peşin ödeyen mükellefler için yüzde 10 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.”

Kira geliri elde eden mükellefler

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerin de matrah artırımından yararlanabileceklerini vurgulayan Ümit Güner, “Matrah ve vergi artırımları ise 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek” dedi.

İşletme kayıtları gerçeğe uygun hale getiriliyor

Yapılan düzenleme ile işletme kayıtlarının gerecek duruma uygun hale getirilmesine imkan verildiğini belirten Güner, “İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların düşük bir oran ile işletme kayıtlarına alınmasına, yine kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların ise fatura düzenlemek suretiyle cezasız bir şekilde işletme kayıtlarından çıkışının sağlanarak, işletmeye ait kayıtların düzeltilmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar gibi hesaplarda kanun kapsamında gerekli düzeltmeler yapılabilecektir" diye konuştu.

Kanun ile bilanço esasında defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yeniden değerleme imkanına kavuştuğunu belirten Güner, yeniden değerleme hükümlerinden yararlanmak için son tarihin 31 Aralık 2021 olduğunu belirtti.

Başvuru ve ödemeler

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiğini belirten Ümit Güner, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Kanunun 2’nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ’gib.gov.tr’ ya da e-devlet ’turkiye.gov.tr’ üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.

İhtilaflı durumda olan idari para cezası ve ecrimisil borçlarını Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırmak isteyen borçlular, başvurularını idari para cezasını veren/ecrimisili tespit ve takdir eden idarelere yapacaklar.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki Kanunun 4 üncü maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor.”

Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var

Güner, kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birinin de taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksiti süresinde ödemeleri olduğunu belirterek, “İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak” dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kanunla ilgili her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının ’gib.gov.tr’ adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceğini de belirtti.
Yorumlar (0)
34°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Büyükşehirde Hangi Hizmetin Aksadığı Kanısındasınız ?
Namaz Vakti 26 Temmuz 2021
İmsak 03:59
Güneş 05:35
Öğle 12:53
İkindi 16:42
Akşam 20:01
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30