banner107

Milli piyango bilet sorgulama | Yılbaşı çekilişi 2015

Milli piyango bilet sorgulama ile 2015'in talihlisi siz olabilirsiniz Milli Piyango'nun 31 Aralık 2015 yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu.

Abone olbanner90
Akdeniz 01.01.2015, 13:34 01.01.2015, 13:34
334
Milli piyango bilet sorgulama | Yılbaşı çekilişi 2015

Milli piyango bilet sorgulama sistemini kullanarak kolaylıkla biletinize ne kadar çıktığını öğrenebilirsiniz. Her yeni yıl başlangıcında olduğu gibi bu sefer de Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi heyecanla bekleniyor.

2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi gibi 2015 piyangosu da merak ediliyor. İşte 2015 Milli Piyango Bileti Sorgulama Sistemi Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ile satın alamayacağınız 10 şey 1. Codex Leicester Leonardo Da Vinci tarafından 1500'lü yıllarda yazılmış olan Codex Leicester adlı kitap orijinal bir el yazması olup 70.000.000 liraya yakın bir fiyatı var! 2. Édouard Manet'in Spring adlı tablosu Dünyada pek çok tabloyu Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesiyle almak mümkün değil. Şöyle diyecek olursak dünyadaki en pahalı tablolar arasında en ucuzu olarak gösterilen Edouard Manet'in Spring adlı tablosu 151.000.000 liraya denk geliyor. En pahalı tablo ise 640.000.000 milyon liraya yakın fiyatıyla Paul Cézanne'nin The Card Players tablosu. 3. David Smith'in Cubi XXVIII heykeli Milli piyangodan çıkan ikramiyeyle dünyanın en pahalı heykelleri arasında en ucuzu olan bu şaheseri de almanız mümkün değil. 55.000.000 lira civarındaki bu heykeli kıl payı kaçırabilirsiniz. En pahalı heykel ise 243.000.000 lira civarında bir fiyatla Alberto Giacometti'nin L'Homme qui marche I adlı çalışması. 4. www.insurance.com Dünyanın en pahalı domaini olan www.insurance.com'u da 50.000.000 lira ile satın almanı mümkün değil çünkü bu alan adı yaklaşık 83.000.000 lira değerinde. Fakat alan adına yatırım yapmak isterseniz www.internet.com u 41.000.000 liraya satın alıp geri kalan 9.000.000 lira ile de keyfinizce yaşayabilirsiniz. 5. Myer Centre Eğer dünyanın en pahalı binalarından birini satın almak isterseniz de Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yeterli olmuyor. Çünkü en pahalı binalar arasındaki en ucuz ve ekonomik olanı 75 metre yükseklikteki 18 katlı 1991'de Avustralya'da yapılan 2.3 milyar liralık fiyatıyla Myer Centre! En pahalı bina ise İngiltere'de bulunan 310 metrelik The Shard yaklaşık 9.5 milyar liralık bir fiyata sahip! 6. Ferrari 250 GTO 1962 yapımı Ferrari 250 GTO'ya sahip olmak isterseniz de yine Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yetersiz kalıyor. Çünkü bu arabanın fiyatı da 89.000.000 liraya yakın! 7. The Villa La Leopolda 1930'ların başında yapılan bu binayı almak için de 1 milyar liraya ihtiyacınız var. 8. Chopard saati 201 karatlık bu saati de maalesef kıl payı alamıyorsunuz çünkü fiyatı 59.000.000 lira! 9. The Perfect Pink Aynı şekilde 14 karatlık bu yüzüğü de çok az bir farkla kaçırıyorusunuz çünkü fiyatı 54.000.000 lira! 10. Gareth Bale Bir takım kurayım da en büyük futbolcuyu getirteyim derseniz de yine Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yetersiz kalıyor çünkü misal Gareth Bale 312.000.000 lira gibi bir fiyata sahip! MİLLİ PİYANGO NASIL BİR OYUN ? Milli Piyango Oyunu özellikleri mpi.gov.tr adresinde şu şekilde belirtiliyor: Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir. İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez. Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir. Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karşılığı nakit olmayan piyango ile çekilişlerin tertibine izin verilmesi, bunların izlenmesi, denetlenmesi suretiyle katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik karşılığı nakit olmayan piyangoları, tertip edenleri ve katılanları kapsar. Ancak; a) Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler, b) Firmaların münhasıran başbayi ve bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla, ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik yapacağı çekilişler, c) Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler, ç) Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemeler, d) Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler, e) Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler, f) Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler, g) Sosyal amaçlı piyangolar bu Yönetmelik kapsamına girmez. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Çekiliş: Düzenlenen kampanyalar sonucunda, taahhüt edilen ikramiyeleri kazanacak katılımcıların, usul ve esasları İdarece uygun görülecek kura çeşitleriyle belirlenmesini, c) Düzenleyici: Bir mal veya hizmetin tanıtımı ve/veya satışı ya da yardım amacıyla piyango tertip etmek üzere İdarece kendisine izin verilen gerçek veya tüzel kişileri, ç) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü, d) İkramiye: Talihlilere verilmesi taahhüt edilen nakit dışında her türlü menkul ya da gayrimenkul mal ve eşya ile hizmet ve hakları, e) İzin: Piyango düzenlenmesine ve çekiliş yapılmasına imkân sağlayan ve İdareden alınması zorunlu olan izni, f) Kampanya: Piyangolara katılma hakkı sağlayan bilet, kupon, katılım numarası ve benzerlerinin verilmeye başlandığı tarihten, katılımın sona erdiği tarihe kadar geçen süreyi, g) Karşılığı nakit olmayan piyango: Doğrudan veya bir mal ya da hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon, katılım numarası veya benzerlerinin satılması veya bedelsiz verilmesi suretiyle katılım hakkının verildiği ve düzenleyici tarafından taahhüt edilen karşılığı nakit olmayan her türlü eşya, hak ve benzeri ikramiyeleri kazanacak olanların, yapılacak çekilişle belirlendiği ve bundan sonra bu Yönetmelikte kısaca piyango olarak anılacak ticari, sosyal, yardım ve benzeri amaçlı düzenlemeleri, ğ) Katılımcı: Kampanya süresi içerisinde çekilişe katılım hakkını elde eden gerçek veya tüzel kişiyi, h) Nakit: İlgili kanunlarına göre çıkartılan ve tedavülde bulunan Türk parasını, nakit gibi işlem gören altın, platin gibi kıymetli madenler ile elmas, yakut, pırlanta, zümrüt ve benzeri kıymetli taşları ve bunlardan mamul veya müteşekkil her türlü eşyayı, nakde çevrilmesi mümkün döviz, hisse senedi, tahvil ve benzerlerini, ı) Sanal ortam: Bilgisayar, internet, interaktif televizyon, cep telefonu ve benzeri bilişim ortamlarını, i) Sosyal amaçlı piyango: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumun sağlık, eğitim, kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla düzenlenen piyangoları, j) Talihli: Çekilişlerde ikramiye kazanan katılımcı veya katılımcıları, k) Ticari amaçlı piyango: Bir mal veya hizmetin tanıtımı, pazar payının artırılması veya satılması amacıyla bilet, kupon, katılım numarası ve benzerlerinin bedelsiz dağıtılması suretiyle düzenlenen piyangoları, l) Yardım amaçlı piyango: 23/6/1983 tarih ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında bilet, kupon ve benzerlerinin bir bedel karşılığı satılması suretiyle düzenlenen piyangoları, m) Yarışma: Kazananları, katılanlar arasından bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı olarak eleme usulü ile başarı sıralaması esas alınarak veya bir jüri tarafından aynı esaslar dâhilinde yapılan değerlendirmeyle belirlenen ve sonucunda ayni ve/veya nakdi ödül verilen düzenlemeler ile bilmece, bulmaca, eğlence programı ve benzerlerini, ifade eder.

Geçtiğimiz yılların milli piyango sonuçları

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyenin talihlileri İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana'da. 45 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYENİN SAHİBİ NUMARA 6718374 5 MİLYON LİRA İSABET EDEN NUMARA 6514531 2 MİLYON TL LİRA İSABET EDEN NUMARA 3449228 1 MİLYON İSABET EDEN NUMARA 3665406 TAM LİSTE İdarenin internet sitesinde yayımlanan liste şöyle: 500 bin lira ikramiye kazanan numaralar: ----------------------------------------- 0731004 3459639 4248413 7798231 9251266 200 bin lira ikramiye kazanan numaralar --------------------------------------- 0977761 3042361 3113755 3967147 4009532 4498510 5662689 6127242 6794536 9246112 100 bin lira ikramiye kazanan numaralar: ---------------------------------------- 0351560 0551520 0566859 1434094 2520142 2947851 3453480 3518409 5286042 5419903 5805819 6526123 6567092 6590793 7001306 7315083 8092853 8399804 8795858 8804777 50 bin lira ikramiye kazanan numaralar: --------------------------------------- 0315157 0507206 0738529 1009962 1143325 1178397 1186360 1437793 1455022 1972481 2033948 2075395 2303542 2456199 2537723 3071148 3780085 3835118 4073433 5092210 5098366 5271235 6178486 7241216 8286317 8477296 9169752 9528835 9594658 9846414 10 bin lira ikramiye kazanan numaralar -------------------------------------- 0322740 0330752 0854061 0877378 0906090 1180795 1477170 1604817 1878862 2075092 2411977 2521007 2944747 3137742 3351455 3361581 3525471 3534663 3652306 3663077 4054166 4238222 4300040 4496912 4518223 4816520 5006941 5096707 5276273 5590038 5937236 6018981 6439208 6617023 6863218 7103295 7302985 7581329 7839148 7870843 8024150 8363285 8678676 8902549 8948414 9676101 9722269 9734958 5 bin lira ikramiye kazanan numaralar: -------------------------------------- 0028666 0144773 0271133 0523634 0571503 0662947 0675204 0741184 0809056 0887770 0950492 1172315 1196036 1456609 1514617 1536454 1545614 1658192 1693912 2035026 2081687 2085149 2171152 2431454 2542465 2813281 2822422 3015880 3022057 3082647 3174333 3197022 3447612 3490237 3572014 3581153 3607120 3697953 3767275 3924625 4006651 4035695 4084398 4096409 4131819 4376806 4910415 4927819 5070994 5141320 5375728 5387963 5532693 5554296 5595166 5631165 5710718 5724084 5781146 5843918 5910675 5920340 6046134 6213043 6302299 6428681 6471162 6524811 6533352 6545797 6588131 6626104 6739183 6742242 6804039 7078606 7108718 7178548 7285598 7380227 7452630 7774489 7820825 7896114 8377361 8689626 8697718 8825101 8972468 9010087 9136470 9170975 9511009 9551697 9616358 9676518 9731229 9900047 9963287 9994666 2 bin lira ikramiye kazanan numaralar: -------------------------------------- 0020933 0038205 0109724 0352809 0520440 0524230 0539204 0566026 0621204 0642812 0673703 0702690 0751032 0856648 0896280 0901018 0902132 0931870 0974121 1009928 1011308 1012871 1038933 1152717 1182715 1206060 1232188 1280332 1314756 1368863 1369272 1370144 1456142 1470856 1643144 1654714 1714548 1716563 1743683 1745027 1901880 2000332 2018103 2050810 2112683 2141452 2180215 2236418 2240183 2264204 2338959 2438119 2489623 2542292 2560878 2583604 2602881 2615576 2632011 2736468 2754120 2791510 2792685 2820144 2849290 2882292 2910115 2922960 2963218 2974150 3016305 3148393 3171395 3185538 3266137 3272520 3290264 3317490 3363766 3375388 3396748 3424108 3427495 3483894 3603862 3616770 3644973 3775177 3886371 3998597 4021765 4026917 4055752 4057920 4102467 4122857 4132811 4164674 4261214 4352405 4364678 4371747 4410391 4426625 4430271 4437935 4494015 4521819 4522198 4527028 4643576 4656311 4815975 4840412 4881227 4950654 4954772 4967081 4973685 5033391 5078004 5079188 5101297 5295283 5297530 5434378 5454239 5460516 5484033 5555031 5623537 5635345 5636036 5670822 5810214 5848474 5948420 6014225 6038357 6099729 6109513 6167944 6299209 6325820 6348641 6397063 6452629 6654989 6784667 6901310 6905900 7076020 7134834 7274229 7485844 7518499 7567631 7656168 7849307 7899794 7920460 8011449 8068543 8148107 8183412 8297270 8399401 8420081 8472776 8530537 8568992 8586060 8664629 8771106 8813164 8823922 8865387 8895063 8932164 8932891 8957479 8976185 9000732 9012234 9019653 9090204 9099752 9149296 9159743 9179227 9294201 9363084 9458076 9481705 9635750 9658210 9764247 9899322 9952769 9991990 bin lira ikramiye kazanan numaralar: ------------------------------------ 0012776 0026552 0030490 0072697 0088910 0098575 0181907 0186298 0276120 0301634 0490595 0525123 0624194 0639922 0687114 0742979 0767864 0792439 0835867 0840186 0840189 0912512 0963647 1001861 1033408 1073666 1090172 1100880 1123295 1160201 1192364 1208220 1224803 1239699 1241121 1311463 1374832 1412211 1424812 1434917 1479597 1509449 1519230 1642120 1644443 1656357 1709936 1716033 1724866 1764038 1767042 1814531 1884156 1886523 1914592 1917100 1932855 1973450 1975600 2083334 2094490 2103993 2122868 2163798 2195989 2221731 2268272 2279012 2282698 2294518 2303287 2305475 2314911 2327871 2342806 2356283 2356753 2402743 2412492 2550848 2556291 2603529 2664488 2700804 2707187 2711652 2768521 2797111 2888345 2910791 2918097 2918832 2965189 2966292 2997792 3006756 3108042 3108348 3130368 3195127 3203262 3207624 3222771 3292404 3298307 3304742 3371741 3459625 3499022 3502361 3509267 3521256 3533444 3621000 3622136 3674854 3711816 3727967 3749423 3750377 3783938 3822372 3850726 3860119 3880201 3910313 3912638 3921897 3922560 3990480 4020178 4055686 4100131 4168176 4178952 4264166 4335539 4401436 4411263 4425301 4451760 4472726 4541844 4562471 4607895 4674018 4714257 4753905 4800231 4829074 4914199 4925544 4952697 5013218 5018712 5028044 5053550 5058276 5148551 5181175 5329979 5364088 5367078 5394954 5412080 5458217 5489969 5518075 5564481 5628218 5633355 5651091 5656914 5741351 5751171 5754888 5790517 5791960 5811852 5889266 5915930 5924091 5929172 5940728 5987736 5992096 6015768 6037847 6066160 6083732 6320188 6323124 6380915 6410612 6522753 6526389 6549921 6624218 6675711 6719288 6795156 6836781 6843842 6888301 6935151 6960566 6980932 6988528 7009428 7053180 7108376 7162841 7167584 7170870 7203756 7203940 7223292 7255886 7339418 7376107 7408135 7408236 7438004 7545345 7569821 7575448 7602296 7677160 7683223 7709112 7762430 7805718 7852455 7872248 7915540 7916031 7950921 8001031 8040160 8135236 8159705 8161200 8228681 8283313 8314377 8326511 8391875 8393326 8403797 8437496 8445882 8453818 8514393 8531842 8545332 8581231 8619511 8626853 8714614 8715852 8820203 8824394 8899792 8942123 8968028 9051508 9164292 9233032 9241822 9252915 9257902 9284121 9343231 9358629 9366975 9368652 9372548 9464654 9502756 9515410 9541767 9548801 9601546 9614336 9628937 9644737 9650244 9666218 9670658 9692301 9733995 9759713 9766167 9793501 9803191 9837222 9867884 9883746 9910131 9982040 500 lira ikramiye kazanan numaralar: ------------------------------------ 0013110 0016404 0026453 0031411 0041610 0073441 0092162 0147273 0183260 0227178 0229121 0273998 0274802 0285155 0309017 0320210 0345714 0368744 0421450 0441722 0484592 0523560 0534650 0558220 0577405 0627272 0644603 0673021 0683882 0715117 0735914 0737958 0749715 0763884 0774692 0795551 0796139 0881086 0903399 0917503 0947313 1020537 1037292 1037748 1080718 1121186 1138426 1142727 1177432 1188398 1195562 1218486 1274040 1302826 1303529 1355552 1439142 1466547 1470822 1502811 1503898 1516026 1526234 1527198 1557716 1560348 1562765 1567513 1570169 1578033 1605597 1654639 1664393 1674125 1692065 1735055 1779182 1813119 1828476 1861285 1865387 1871115 1929824 1970245 1972442 1978607 1990573 2015637 2048256 2058488 2076418 2097377 2113915 2117269 2120430 2122603 2140288 2174017 2176606 2176830 2182429 2208282 2208812 2216318 2232254 2237276 2271393 2272712 2277004 2286124 2298708 2315714 2326134 2349670 2355903 2369543 2417900 2447590 2462087 2485097 2491410 2499338 2499763 2503329 2544807 2548401 2564680 2570172 2574255 2580918 2719628 2719834 2781658 2807687 2844748 2877466 2927460 2942183 2978552 3000131 3000868 3072309 3102106 3129187 3169248 3172386 3199076 3248021 3261752 3267117 3301456 3315253 3418223 3441566 3446161 3451684 3472924 3508376 3534988 3576240 3580378 3583461 3585486 3590555 3595884 3601334 3643445 3661432 3676107 3700391 3733196 3771473 3819108 3820835 3860644 3885942 3901927 3905418 3940055 3963234 3982888 4018590 4075569 4101119 4122178 4137297 4161148 4161933 4188071 4199887 4213212 4222218 4284907 4297207 4299172 4353117 4368559 4374500 4392767 4511465 4524586 4526893 4533183 4552194 4575783 4629444 4633983 4644676 4719694 4773923 4823185 4834559 4913802 5001141 5002652 5004490 5023222 5042404 5064960 5076160 5134468 5161072 5171915 5279260 5285804 5306712 5334429 5355943 5368459 5371958 5458650 5468213 5470360 5529352 5576654 5616103 5627415 5655223 5674758 5745971 5773756 5797439 5801706 5818938 5819160 5834523 5853399 5871126 5933661 5938087 5956912 5975082 5989192 5997332 6017151 6018811 6037033 6073144 6107647 6150096 6157291 6214593 6215112 6274535 6301137 6321564 6340939 6374516 6375136 6385513 6557427 6594865 6595859 6598798 6600091 6609707 6683089 6698592 6723111 6758403 6762237 6767048 6789644 6796310 6819908 6823695 6861152 6881207 6884868 6895991 6899488 6967645 6973729 7019735 7020768 7022681 7050773 7081828 7094160 7132518 7140178 7147363 7149963 7152604 7207452 7293628 7302391 7312208 7319870 7334973 7353864 7363008 7374343 7416061 7441100 7456014 7478668 7507673 7546849 7550822 7565686 7577637 7624059 7656983 7705714 7715770 7721742 7725879 7786272 7788027 7817518 7837112 7874982 7906413 7921638 8009435 8031927 8118146 8167652 8210154 8248647 8315294 8341212 8350070 8384243 8385625 8418691 8469123 8477742 8499410 8531079 8574392 8613632 8615839 8643271 8644660 8650021 8659139 8693897 8710887 8729642 8737265 8740049 8759656 8773488 8869180 8871696 8897152 8922602 8923880 8968483 8977186 8992801 9027756 9042430 9074774 9097702 9101280 9138255 9152236 9210276 9252133 9375894 9376030 9450135 9460652 9475194 9481240 9577806 9590363 9592055 9604048 9645613 9738166 9845415 9859130 9880628 9910208 9914809 9976949 Son 6 rakamına göre 350 lira ikramiye kazanan numaralar: -------------------------------------------------------- 005043 022614 023341 023482 031447 052223 064743 071516 071684 074261 083050 115044 124959 126713 131835 153174 161799 163509 168104 176671 177139 213396 213658 235092 236620 238316 259119 286525 289577 290610 333570 338242 356264 363365 364303 372321 373351 381220 434826 438084 463607 477776 485814 486740 494365 500053 504950 508517 509170 519197 521922 522139 522660 525979 529116 543057 552892 568155 572995 586606 592518 599745 606141 614860 617744 618357 661186 670397 673470 679705 683773 690038 699113 717075 720467 740568 742931 760046 770121 780120 836757 857102 868077 869318 874041 875546 890279 890477 891031 893954 897912 912948 915566 936464 937085 972203 977151 978010 978730 999745 Son 5 rakamına göre 250 lira ikramiye kazanan numaralar: -------------------------------------------------------- 00872 01798 02313 03074 03191 03468 04297 10350 11979 15803 16709 18461 19240 19600 20521 20567 20882 21134 21573 22761 24965 28937 29125 30412 32719 36501 37181 39363 41861 42285 42780 43679 44230 46082 46920 47232 49197 50508 51561 51678 52815 54151 54198 56702 56813 58570 59036 59190 59943 60985 61608 62222 65001 65683 66288 66294 68561 68618 71475 73761 74919 76906 77795 79371 79657 80060 80449 81749 81934 85995 87142 90367 91871 93921 94281 95052 95129 97811 98808 99153 Son 4 rakamına göre 150 lira ikramiye kazanan numaralar: --------------------------------------------------------- 0299 0502 0524 1336 1452 1533 2050 2076 2178 2449 2722 2798 3085 3250 3395 3777 3793 4071 4176 4487 4658 4923 5341 5369 5589 5717 6325 6481 6770 7208 7491 7621 8326 8531 8597 8682 8966 9529 9678 9715 Son 3 rakamına göre 120 lira ikramiye kazanan numaralar: -------------------------------------------------------- 015 167 275 288 294 345 389 407 520 525 538 560 581 587 591 601 664 693 758 798 Son 2 rakamına göre 80 lira ikramiye kazanan numaralar: ------------------------------------------------------- 16 20 22 31 41 47 68 75 Son 1 rakamına göre 40 lira ikramiye kazanan numaralar: ------------------------------------------------------- 4 5 45 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: ------------------------------------------------- 0718374 1718374 2718374 3718374 4718374 5718374 6018374 6118374 6218374 6318374 6418374 6518374 6618374 6708374 6710374 6711374 6712374 6713374 6714374 6715374 6716374 6717374 6718074 6718174 6718274 6718304 6718314 6718324 6718334 6718344 6718354 6718364 6718370 6718371 6718372 6718373 6718375 6718376 6718377 6718378 6718379 6718384 6718394 6718474 6718574 6718674 6718774 6718874 6718974 6719374 6728374 6738374 6748374 6758374 6768374 6778374 6788374 6798374 6818374 6918374
Yorumlar (0)