Mersin’de mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (TAB) ve fidanlık kurulması ile ilgili video konferans toplantısı yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, toplantıda yaptığı konuşmada, TAB yetiştiriciliği ve orman bitki fidanlığı kurulması ile bunların işlendiği mamul ya da yarı mamul işleme tesisleri müracaatlarında Bölge Müdürlüğü ve işletme müdürlüklerinin, Bakanlığın mevzuat ve vizyonuna uygun hareket etmesi, müracaatta süre sınırlaması bulunduğundan buna göre başvuruların sağlıklı ve ivedi şekilde değerlendirilmesi ve vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanma hakları kapsamında yasal süreler içerisinde bilgilendirilmesinin önemine değindi.

Toplantıda ayrıca, müracaatların 1 Şubat 2022 tarihinde başlamış olmasından dolayı ilk müracaatçı tespitlerinin yapılıp, Bölge Müdürlüğüne ve ilgililerine süresi içinde tebliğ edilmesi gerektiği vurgulandı. Bunun yanında değerlendirme aşamasında teknik ve idari incelemelerin nasıl sağlıklı biçimde yürütülmesi gerektiği konusunda katılımcılar bilgilendirildi.