Çözüm Kolejinde PDR hizmetleri öğrencinin kendini daha iyi tanıması, potansiyellerini geliştirebilmesi, fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı baş etme becerisi gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için psikolojik yardım hizmetleri sağlıyor.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri (PDR), eğitim sürecinde önemli bir yere sahip. Bu doğrultuda Bursa Çözüm Koleji PDR hizmetlerini kişisel ve sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere bütüncül bir yaklaşım ve kapsamlı bir süreçle ele alıyor.

Çözüm Koleji Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışman Leyla Çakır, Bursa Çözüm Kolejinde rehberlik biriminin işleyişini, Herkes Duysun ekibine açıkladı.

ÇÖZÜM KOLEJİ REHBERLİK BİRİMİNİN HEDEFLERİ NELER?

Rehberlik birimi olarak nihai hedeflerinin, kapsayıcı psikolojik danışmanlık programının tüm Çözüm Koleji öğrencileri için uygulanması olduğunu belirten Çakır, “Bu amaca ek olarak okul çalışanları, aile ve toplum üyeleri ile işbirliği içinde, her çocuğun yaşam boyu öğrenen bir birey olabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumlar edinip gerçek potansiyellerini keşfederek geliştirmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini destekleyerek onların çevrelerine duyarlı, öz farkındalık ve empati sahibi bireyler olarak hayata atılmalarını hedefliyoruz. Bu anlayış doğrultusunda hem öğrencilerimize hem velilerimize hem de kurumumuzda çalışan diğer öğretmenlerimize rehberlik hizmetlerini bir bütün olarak sunuyoruz.
Rehberlik kapsamında verdiğimiz hizmet türleri ve eğitim kademesi, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre değişse de kurumumuzda yürüttüğümüz bazı temel hizmetler var.” dedi.

REHBERLİK BİRİMİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELER?

Rehberlik birimi hakkında doğru bilinen yanlışları düzelterek ve ortak bir rehberlik anlayışı oluşturarak işe başladıklarını söyleyen Çakır, “Eğitim öğretim yılına başlarken ilk amacımız ortak bir rehberlik anlayışı oluşturarak rehberlik birimi hakkında doğru bilinen yanlışları düzeltmek oldu. Rehberlik biriminin sadece problemli öğrencinin başvurduğu, sadece ders çalışma programı hazırlayan bir yer olarak görülmesini istemiyoruz. Bu sebeple öğretmen seminerleri düzenledik, ardından pano ve seminerlerle öğrencilerimize rehberlik biriminin tanıtımını yaptık. Teneffüs ve öğle araları bizim öğrencileri gözlemleyebilmemiz için çok güzel bir fırsat oluşturuyor. Öğrencilerimizle iç içe olarak bize istedikleri zaman istedikleri konuyla ulaşabilmelerini amaçlıyoruz. Düzenli olarak derslere girerek çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yıllık plan doğrultusunda çalışmalarımızı yürütsek de güncel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerimizle etkinlikler planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Çiğli Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği Çiğli Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

ÇÖZÜM KOLEJİNDE ÖĞRENCİLERE NE TÜR TESTLER UYGULANIYOR?

Öğrencileri her yönüyle tanımak ve en önemlisi onların kendilerini her yönüyle tanımaları için çeşitli test ve envanterler uyguladıklarını ifade eden Psikolojik Danışman Çakır, bu envanterlere karar verirken aylık olarak planlama yaptıklarını ve her ay farklı bir test uygulayarak testten elde edilen verileri gizlilik ihlal edilmeden ilgililerle paylaştıklarını belirtti. Dönem başında ‘problem tarama envanteri’, LGS grubuna ‘çalışma davranışı değerlendirme envanteri’ uygulanırken, öğrencilerin sosyal ilişkilerini görebilmek içinde ‘sosyometri’ uyguladıklarını söyleyen Çakır, bu test ve envanterdeki amaçlarının öğrencileri daha yakından tanımak olduğunu dile getirdi.

ÇÖZÜM KOLEJİNDE AİLE VE ÖĞRETMENLERLE İŞBİRLİĞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Rehberlik biriminin öğrenci, veli ve öğretmen arasında köprü görevi gördüğünün altını çizen Çakır, “İletişimin ve işbirliğinin kuvvetli olması yaptığımız her işin verimini artırıyor. Bu sebeple velilerimizle rutin telefon görüşmeleri ve gerektiğinde randevu planlayarak yüz yüze toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında velilerimizi sürece dahil edebilmek için genel merkez ile gerçekleştirdiğimiz aylık bültenler hazırlayarak velilerimizle paylaşıyoruz. Öğretmenlerimize iki haftalık rutinle ‘Gelişim Gözlem Formları’ dağıtarak iki haftalık süreçte öğrencilerimizde gözlemledikleri olumlu ve olumsuz durumları yazarak üzerine yaptığımız ‘Gelişim izleme’ toplantılarıyla değerlendirmesini yapıyoruz. İletişim arttıkça öğrencilerimize ulaşmak kolaylaşıyor.” şeklinde konuştu.

LGS/YKS ÖĞRENCİLERİYLE NE TÜR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR?

Rehberlik saatinde öğrencilerin sınav sürecini en verimli şekilde yürütmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çakır şu ifadeleri kullandı:

“LGS öğrencilerimizle haftada bir ders saati olacak şekilde rehberlik saati uyguluyoruz. Rehberlik saatinde öğrencilerimizin sınav sürecini en verimli şekilde yürütmeleri için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara örnek verecek olursak; haftalık periyotlarla yapılan deneme sınavı analizlerinin yapılması ve bu sayede öğrencilerin nokta atışı şeklinde eksiklerini belirleyip kapatmasını hedefliyoruz. Öğrencilerimize seminer içerikleri hazırlıyoruz ve bu içeriklerle öğrencilerin akademik yönden gelişmesini sağlarken sosyal ve duygusal açıdan ihmal edilmemesine özen gösteriyoruz. LGS sınavına sayılı günler kala tüm öğrencilerimize sizin vasıtanızla başarılar dilemek istiyorum. Teşekkür ederim.”