Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadınların en çok kendi yakınları tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, 10 Aralık 2021 tarihine kadar çeşitli etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirerek, konuyla ilgili farkındalık oluşturup, kamuoyunu bilgilendirerek, şiddetin azaltılması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek.

Etkinlikler çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde, Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanların ve kadın bürokratların katıldığı basın açıklaması yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay’ın okuduğu basın açıklamasında, kadına şiddetin tanımını yapıldı ve şiddetle mücadelenin tarihçesinden bahsedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini kaydeden Dolançay, basın açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Kadına karşı şiddet, cinsiyete dayanan, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma ihtimali bulunan, toplumsal ve özel yaşamda baskı uygulanarak özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Kadının insan hakları ihlallerindendir. Bu bağlamda her yıl 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapılmaktadır. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden Mirabel Kardeşlerin anısına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etmiştir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2022 yılı ocak ayından bugüne kadar ülkemizde 346 kadın, yaşadığımız kentte ise 11 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için; öncelikle yasaların uygulanması ve kadınların kazanımlarının garanti altına alınması gerekir.

Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi; şiddetin önlenmesi, etkin soruşturma yürütülmesi, destek ve koruma mekanizmaları sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda en detaylı İnsan Hakları Sözleşmesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yasalarda hem de toplumsal yaşamda sağlanmasını ve kadının güçlendirilmesini esas alan İstanbul Sözleşmesi’nin yürüklükten kaldırılması ile kadınlar bu haklardan mahrum bırakılmıştır. Bizler kadınları koruyan bu sözleşmenin yanında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyoruz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak, şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali bulunan sosyal destek, ekonomik destek talebi olan ve bize başvuru yapan kadınlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca tüm aile bireylerinin gerekli hizmetleri almaları için ilgili kurumlara yönlendirmeleri yapılmaktadır. 2022 Ocak ayından bugüne kadar bizlere 9’u erkek, 107’si kadın, 2’si çocuk olmak üzere toplam 118 kişi başvuruda bulunmuştur. 57 kadın ve 2 çocuk şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali bulunarak başvuruları alınmıştır. Bu kadınların 29’u eşi, 12’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si babası, diğer kadınlar ise oğlu, damadı, erkek kardeşleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Bu da demek oluyor ki kadınlar en çok kendi yakınları tarafından şiddete maruz kalıyorlar. Başvuru yapan 12 kadın iki veya daha fazla kişi tarafından, 12 kadın boşanma aşamasında iken şiddete maruz kalmıştır. Kadınlar en çok fiziksel şiddete maruz kaldığını söylerken; psikolojik, ekonomik ve diğer şiddet türlerine de maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. "

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadına yönelik şiddetle mücadele için Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Ayten Dolançay, "Belediyecilik anlayışını eşitlikçi, katılımcı, şeffaf yönetim ilkeleri üzerine kuran bir belediye olarak, başta kadınlar olmak üzere eşit haklardan yararlanamayan tüm toplumsal gruplar için yaşanabilir bir kent inşa etmek ayrıca toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile etkin mücadele etmek amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıyoruz. Yine 11.03.2022 tarihli Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 58 Sayılı Kararı ile “Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi’’ oluşturduk. Tüm çalışanlara eşitlik ilkesi ile sağlıklı, güvenli bir ortamda, dayanışma kültürü ile destek ve yardım alabilecekleri, şiddetin hiçbir türüne hoşgörü göstermeyen bir iş yeri ortamı sağlamayı amaçlıyoruz. Şiddete maruz kalan çalışanın hukuki, psikolojik ve tıbbi destek almaları sağlanmaktadır" dedi.

25 Kasım’dan başlayıp 10 Aralık’a 16 gün boyunca kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete farkındalık çekmek amacı ile film gösterileri, eğitim, bilgilendirme çalışmalar yapılacağını vurgulayan Dolançay şunları kaydetti:

"Ayrıca 26 Kasım 2022 saat 11.oo’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ormanı’nın, da Adana’da öldürülen kadınların anısına fidan dikeceğiz. Fidanlar, kadınlar öldürüldüğü için değil şiddetsiz bir dünyada başarılarını yaşatmak için dikilsin. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak diyoruz ki; Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddeti kınıyor, cinsiyetçi bakış açısının karşısında olduğumuzu, böylesi bir günün insanlığın gündeminden kaldırılması için şiddetin her türüne karşı üzerimize düşeni yapmakla kendimizi sorumlu görüyoruz."