banner107

2014-2015 TEOG puan hesaplama robotu

2014-2015 TEOG puan hesaplama robotu TEOG maratonu bugün başladı. Bu sınavda bir ilk de yaşanıyor. Peki TEOG'da puan hesaplama nasıl yapılacak?

Abone olbanner90
Eğitim 26.11.2014, 22:56 26.11.2014, 22:56
658
2014-2015 TEOG puan hesaplama robotu
 TEOG 8. Sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2014 - 2015 eğitim ve öğretim seneyi için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı başladı.
Bugün Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapılacak. Fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı lisan sınavları da yarına kalacak. Sabah saat 09.00’da başlayan sınavlar saat 12.00’de tamamlanmış olacak. 1 milyon 287 bin öğrenci bugünkü sınavda ter döküyor. Peki TEOG puan hesaplama nasıl yapılacak?  Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hesaplamalar şöyle yapılacak:

TEOG sınavlarından alınan puanlar sene sonu başarı puanı hesaplamasına iç edilecek. Her devre yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı lisan ile din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak imtihan puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.

HER ÖĞRENCİ KENDİ OKULUNDA GİRİYOR

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Bu sene A, B, C ve D olmak üzere dört kitapçık mevcut. Her oturumda öğrencilere 20 sual için 40 dakika süre verilecek. Her sınavdan sonra öğrenciler dinlenecek. Yanlışlar doğruları etkilemeyecek.

SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİYE MAZERET SINAVI

Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir  hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Ortak yapılan sınavlar, her devre 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.  Ortak sınavlar iki mektep gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak.

ENGELLİLER İÇİN TEKLİ SINAV

Bedensel  ve zihinsel engelli çocuklar istekte bulunmaları halinde bir sahıslık sınıflarda sınava girebilecek.

TEOG KİTAPÇIK SAYISI 4'E ÇIKTI

TEOG'da kopya olaylarının önüne geçmek için önlem önlemleri artırıldı. Bu kapsamda, geçen sene iki olan kitapçık sayısı, bu sene A, B, C, D olmak üzere 4'e çıkarıldı.

Ayrıca geçen sene bilgisayar ortamında yapılan kopya taraması kaldırıldı. Bu sene kopya tespiti salon görevlilerinin sorumluluğuna verildi. Ayrıca Bakanlık yayınladığı genelgede sınavların problemsiz gerçekleşmesi için alman emniyet önlemlerini de açıkladı.

İşte o önlemler:

- Sınavlar aynı anda yapılacak.
- Sınav günleri okullarda ders yapılmayacak. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan, o gün dersi olan öğretmenler de saat 09:00'da okullarında hazır bulunmak zorundalar.

Öğretmenler kendi okullarında

- Öğretmenler sınavda kendi okulları ve branşları haricinde vazife alacaklar.

Sınavla ilgili bilinmesi gerekenler:

1) ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5

Ortalama(Türkçe) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 76.2500

2) AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir.

AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati
Ağırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( 76.2500 x 5 ) / 28 = 13.6161

3) YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı vasat toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2

1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 76.4137
2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446
Yılsonu Başarı Puanı = ( 76.4137 + 80.0446 ) / 2 = 78.2292

AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen kıymet, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir devre için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak imtihan puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak imtihan puanlarının aritmetik vasatça ağırlıklandırılmış ortak imtihan puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)

OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700)
= ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)
= 497.7778

2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)
= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)
= 540.5556

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2
= (497.7778 + 540.5556 ) / 2
= 519.1667

Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak imtihan puanı toplanır. Elde edilen yekün ikiye bölünerek yerleştirmeye temel puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2

= (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667 ) / 2
= 371.1179

TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortak sınavlar uygulama takvimine göre 26-27 Kasım'da yapılacak 1. devre ve 13-14 Aralık, mazeret sınavı sonuçları ocak ayında açıklanacak.

Bugünkü oturumda, sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ders yazılıları yapılacak. Ortak sınavlar; memleket genelinde olağanüstü haller ve hususi durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullar ile vatan dışında KKTC ve MEB'e bağlı okulların bulunduğu, imtihan için müsait görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacak.

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 sual sorulacak, değerlendirmede yanlış yanıt sayısı doğru yanıt sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak.

Ortak sınavın ikinci oturumu ise 20 Kasım Perşembe günü yapılacak. İkinci oturumda ise fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı lisan ders yazılıları gerçekleştirilecek. Sınav yapılacak okullarda imtihan günleri ders yapılmayacak. 

Öğrenciler olağanüstü haller ve hususi durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacak. 

Mazeret sınavları ise 13-14 Aralık'ta yapılacak. İkinci devre ise merkezi ortak imtihan, 29-30 Nisan 2015'te, mazeret sınavı ise 16-17 Mayıs 2015'te gerçekleştirilecek. TEOG SINAVI NEDİR?
TEOG (Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı) Nedir? sorusunu cevabı Milli eğitim Bakanlığı resmi sitesi www.mebk12.meb.gov.tr 
adresinde şöyle aktarılıyor:

TEOG, esas eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminin kısaltmasıdır. Bu yeni sisteme göre 6, 7 ve 8. sınıflarda 6 dersten 6 ayrı sınava girecek ve ağırlıklandırılmış merkezi imtihan puanına eklenmiş yılsonu başarı puanlarının vasatça ile liselere yerleşeceksin. 6 esas ders için (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) öğretmeninin yıl içerisinde düzenlediği sınavlardan biri merkezi olacak. 3 sınavı olan derslerin 2. sınavı, 2 sınavı olan derslerin 1. sınavı merkezi olarak gerçekleşecek. Bu sınavlardan aldığın sonuçlar doğrultusunda ağırlıklandırılmış merkezi imtihan puanın hesaplanacak. 6, 7 ve 8. sınıflarda 1. ve 2. devre sonunda girdiğin tüm sınavlar baz alınarak sene sonu başarı puanların hesaplanacak ve bu puan senin liseye yerleşme puanını etkileyecek. Sınavlara kendi okulunda gireceksin ve sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlışların doğrularını etkilemeyecek. Yeni sistemin kavramlarını inceleyecek olursak: Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP): Bu tanıdık olduğun bir kavram. Sene içerisinde girdiğin imtihan (yazılı – test) puanların temel alınarak hesaplanır. Her sınavdan aldığın puan o dersin ders saati ile çarpılır. Senin gözünde 85 de 95 de 5 olarak görünürken bu hesaplamaya göre 95 daha öndedir. Bilgi eksiklerini kapatmak için Dersanem´in fırsatlarından faydalanmalısın. Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı: 6 esas dersten girdiğin merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre oluşturulur. YBP mantığıyla aldığın her fazla puanın önemi büyüktür. Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8. sınıfta aldığın yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30´u alınır ve 8. Sınıf ağırlıklandırılmış merkezi imtihan puanının %70´i ile toplanır. Bu yekün senin liselere yerleşeceğin puanı verir. Sonuç olarak hem mektep hem dershane öğretmenini iyi bir şekilde dinlemen gerekiyor. Sınav sistemleri değişse de altın kaide değişmiyor: Sıkı ve verimli çalışmak. 
Yorumlar (0)

banner100
banner103
Günün Anketi Tümü
Büyükşehirde Hangi Hizmetin Aksadığı Kanısındasınız ?
banner106

banner108
banner109