Vakıf Kurmak İçin Gerekli Şartlar

Vakıf Kurmak İçin Gerekli Şartlar

Abone olbanner90
Gündem 19.06.2022, 18:19
5
Vakıf Kurmak İçin Gerekli Şartlar

Vakıf kurmak için bazı belirli şartların yerine getirilmesi gereklidir.

l Vakıflar kanununun 5737 sayılı 5. madde dahilinde yönetmeliğin 111. maddesi baz alındığında, 2022 yılında vakıf kurmak adına bazı amaçlara uygun biçimde özgülenecek mal varlığının asgari tutarı ise 80 bin TL olarak belirlenmiştir.

l Vakıf açmak için kişi sayısının en az 1 olması gerekmektedir. Vakıf açmaya has olan bu özellik kapsamı diğer kuruluşlardan kendisini ayırt etmektedir.

l Anayasamızın 33. Maddesine göre fiili ehliyete sahip olan bireylerin hepsi vakıf kurmak adına hürriyete sahiptir.

l  Vakıf kurmak isteyenlerin ilk olarak notere gidilmesi gerektiği ayrıntısı unutulmamalıdır.

l Ölüme bağlı vasiyetler varsa bu durum ölüme bağlı tasarrufla açıklanmalıdır.

Vasiyetname yoluyla da vakıf kurmak oldukça mümkündür. Vakıfı kuran kişinin ölümünden hemen sonra vakfın devamının getirilmesi isterse, bunu bir vasiyetname yoluyla bildirmesi gerekmektedir. Bu vakfı kuran kişinin özgün kararına bağlı kalınarak birtakım yöneticiler belirlenebilir. Bu yöneticiler elbette akrabalarda olabilmektedir.

l Sınırlı ehliyete sahip bu bireyler, kanuni temsicileri bile olsa vakıf kuramazlar. Çünkü Türk Medeni Kanununda yer alan 449. madde gereğince vakıf açmaları yasaklanmıştır.

Ülkemizde vakıflar düzenli ve tertipli bir biçimde denetlenmektedir. Bu denetimin asıl amacı; her açılan vakfın amacına ve yasalara yönelik işleyip işlemediğini analiz etmektir. Yapılan bu denetimler genel olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü açısından gerçekleştirilir. Vakıf kurmak için her detayların bir plan proje kapsamında yapılmış olması gerekmektedir. Belirli eksikliklerin olması neticesinde Türk Medeni Kanununda yer alan 107. maddeye göre vakıf başvurusu reddedilmez. Onun haricindeki kalan eksiklikler ise mahkeme aracılığıyla vakıf kurulduktan hemen sonra tamamlattırılmaktadır. Yalnız özgülenen haklar ve mallar kurulan vakfın amacına kıyasla az kalır ise vakfı açacak kişi irade açıklaması kapsamında aksini ifade etmemiş ise özgülenen mallar, denetimdeki makam ifadesiyle hakim aracılığıyla benzer amaçlar doğrultusunda yürütülmekte olan bir vakfa özgüleyebilir.

Vakıf Kuruluşundan Önce Bilinmesi Gerekenler

Yukarıda vakıfların kuruluşu ile ilgili hemen hemen bütün şartlara yer verdik. Tabi bunlar yalnızca vakfın kuruluşuna dair meselelerdi. Vakfın hukuki işlemlerine ilişkin tüm araştırmalara yer vermemiz elbette mümkün değil. Yinede bazı önemli hususlardan bahsetmekte yarar görüyoruz.

Şimdi sırasıyla hem bu detaylara hem de belirli bazı soruların cevaplarına değineceğiz.

 Vakıf Kurulduktan Sonra Yapılması Gerekenler

l Vakfın yönetim kurulu üyeliğin sonlanması ya da üyelerinin belirlenmesi halinde 1 ay içerisinde bildiriminin yapılması gerekmektedir.

l Vakıf organlarında yolsuzluklar, rüşvet ve yer alan mücadele kapsamında mal varlıklarını zarf usulü kapatıp, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadırlar.

l .Vakıf organları, vakıf senedinde mevcut olan hükümlere göre oluşturulmaktadır.

l Vakıfa ait mali konularda kimin yetki sahibi olacağı, bankadan para çekeceği ve 3. kişilere karşı yapılacak olan işlemlere dair imza sirküleri hazırlanmalıdır.

l Vakıf yönetimi aracılığıyla verilen kararlar, noter onayındaki karar defterine itinayla yazılmalı ve imzalanmalıdır.

l Yönetim organı tarafından gerçekleştirilecek bir kararla, geçerli olan vakfa ait işlem hesabı açılışı gerçekleştirilmelidir.

l İşletme hesabına ait defterler bağış adına oluşturulmuş makbuz analiz defteri gibi kayıtların yer alacağı defterler zamanında notere tasdik ettirilmelidir.

Vakıf Kurmanın Avantajları

Belirli bir amaç doğrultusunda vakıf kurmak isteyebilirsiniz. Bu kurumda gelir paylaşımı ve kar paylaşımı yapmak amaçlanamaz. Tabi bunların haricinde kuruluş işlemleri adına mevcut durumunuza ve amacınıza göre karar vermelisiniz.

Ortaya koyduğunuz amacı etkinleştirebilmek adına mal varlığına dair işlemleri tahsis etmeniz gerekmektedir. En az 1 kişi olarak bile vakıf kurmanız mümkündür. Üyelik kabulü gibi durumun yaşanmaması, yönetim süreçlerinin daha da rahat yürütülmesini sağlayabilir.

Kaynak: https://elifkaratas.com.tr

Yorumlar (0)

banner103
Günün Anketi Tümü
Büyükşehirde Hangi Hizmetin Aksadığı Kanısındasınız ?
banner106