Biyografi

Biyografi / Öne Çıkanlar

Biyografi / Yeni Eklenenler

M. Fazıl Türk (Akdeniz Bel bşk)
M. Fazıl Türk (Akdeniz Bel bşk)  1959 yılında Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kasrı Kanco köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Kasrı Kanco köyünde tamamladı. Ortaöğretimine Diyarbakır’da devam etti. Ailevi nedenlerden dolayı eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Babasının milletvekili olması nedeniyle bir dönem Ankara’da yaşadı. Sonraki yılarda aktif olarak siyasetle ilgilendi. Başta İnşaat Sektörü olmak üzere özel girişimci olarak çalışma hayatının içinde oldu. 
Özellikle aile içi anlaşmazlıklar ve kan davalarında barış elçisi olarak bilinen M. Fazıl TÜRK; Birçok Sivil Toplum ve Mesleki oda Yönetim Kurulu Üyelikleri ve sade üyeliklerinin yanında Temiz Toplum Derneği Mersin Şubesi Onur Üyeliği yaptı. Bu görevleri sırasında, birçok ulusal ve uluslar arası yerel yönetimler toplantı ve seminerlerine katıldı.

1999 yılında HADEP’ten Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı’na aday olarak 1999–2004 yılları arasında Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığını başarıyla yaptı ve 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde Akdeniz Belediyesi Akdeniz Bölgesi’nde “En Başarılı Belediye” olarak seçildi. Mersin’in Akdeniz ilçesinin yıllardır çözülmemiş sorunlarını, halkla birlikte yönetme anlayışıyla çözüme kavuşturdu. 2009 yılında DTP’den Akdeniz Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Mehmet Fazıl TÜRK evli ve 7 çocuk babasıdır.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri :

MADDE 38 : Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır :

a ) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b ) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c ) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d ) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e ) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f ) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g ) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h ) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i ) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j ) belediye personelini atamak.
k ) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l ) Şartsız bağışları kabul etmek.
m ) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n ) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezi oluşturmak.
o ) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.