Sayfalar / Öne Çıkan Sayfalar

Sayfalar / Popüler Sayfalar

Mersin Lojistik Kenti

Mersin Lojistik Kenti
 Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde konumlanmış olan Mersin, Akdeniz Bölgesi’nin canlı bir ticaret noktası konumundadır. Geçmişten bugüne kadar ticari anlamda birçok yatırımın odak noktası haline gelen Mersin, günümüz küresel ticareti içinde özellikle Akdeniz Bölgesi’nin önemli bir ticaret ve lojistik merkezi olarak yerini almıştır.

Toplam 15 bin km²’lik bir alan üzerinde kurulu bulunan Mersin, 2007 yılı verilerine göre yaklaşık 1.6 milyon nüfusa sahip, Türkiye’nin en büyük dokuzuncu ilidir. Nüfusun %66,2’lik kısmı kentlerde yaşamaktadır.

Mersin ili, gerek sanayi gerekse tarımsal üretimde verimlilik göstergeleri açısından Türkiye ortalamalarının üstündedir. İlde ticari ve mali kuruluşların (bankacılık ve finans sektörünün) gelişmiş olması, dış ilişkilerdeki deneyim, Liman ve Serbest Bölgenin varlığı, Mersin İlinin ticari açıdan güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle Mersin, gerek Türkiye dış ticaretine gerekse de iç pazara sağlamakta olduğu lojistik hizmetleriyle de Türkiye ekonomisine önemli katkı vermektedir.

Özellikle Mersin Limanı ve Serbest Bölge üzerinden gerçekleştirilen ithalat-ihracat hacimlerinin çok yüksek olması ve süregelen yıllarda da artarak gelişecek olması, Mersin ili ve hinterlandının güçlü ticari altyapısının diğer bir göstergesidir.

Yine GAP Bölgesi başta olmak üzere, Kayseri, Konya, Niğde, Hatay, Adana gibi illerde üretimin ve buna bağlı hammadde ihtiyacının yüksek olması ve Mersin İlinin sahip olduğu lojistik altyapısının kullanıyor olması İlin güçlü ve dinamik ekonomisinin göstergesi arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan firmaların dünyaya açılan kapısı niteliğinde bulunan Mersin, özellikle ulaştırma alanında yapılan kamu yatırımlarının önemli bir merkezini oluşturmaktadır. 2007 yılında Mersin’e yapılan kamu yatırımlarında ilk sırayı %30,1��lik oranla ulaştırma ve haberleşme almıştır.

Sanayi, tarım ve ticaret sektörleri çerçevesinde yaratılan katma değerler bakımından Türkiye’deki ilk 10 il içerisinde yer alan Mersin, bugün bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir.

Mersin’in Uluslararası Taşıma Koridorları kapsamında hem Kuzey-Güney hem de Doğu-Batı akslarında coğrafi konumu itibariyle önemli bir yeri bulunmaktadır. Nitekim, bu olanakları sayesinde Mersin Limanı 2020 yılında TEN-T projesine göre A kategorisindeki limanlar kapsamına alınmıştır. Bu durum, Mersin’in hem özel sektör hem de kamu otoritelerinin dikkatini çekmiş ve “Mersin Lojistik Stratejik Planı” hazırlanarak geleceğe ilişkin yapılanmalar için önemli adımlar atılmaya başlanmıştır.

Bunun yanı sıra üniversite, iş geliştirme merkezi, teknoloji parkı, organize sanayi bölgesi, etkin sivil toplum kuruluşları ve bu kurumların arasında gelişmekte olan işbirliği Mersin için artı bir durumdur. Mersin'in Türkiye ve Doğu Akdeniz'in lojistik üssü olmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:

 • Ulusal kalkınma plan ve programlarında Mersin için Türkiye ve Doğu Akdeniz’in lojistik merkezi olması hedeflenmektedir.
 • Türkiye’de kurulan ilk ve kendi rıhtımlarına sahip tek serbest bölge; Mersin Serbest Bölgesidir.

 • AB Ulaştırma Ağı genişleme planında Deniz Otobanları Projesi'ne Türkiye’den sadece Mersin ve Samsun Limanları kabul edilmiştir.

 • Türkiye genelinde C2 yetki belgesine sahip olan firmaların, %25’i Mersin’de bulunmaktadır.

 • Toplam rıhtım uzunluğu, liman alanı, maksimum derinlik, işçi sayısı, gemi kabul kapasitesi, konteyner stoklama kapasitesi alanlarında Türkiye’nin en büyük limanı konumunda olan Mersin Limanı; 2007 Temmuz ayı konteyner elleçleme miktarıyla İzmir Limanı’nı geride bırakmıştır.
 • Mersin (Çamlıbel) Yat Baseni Uluslararası Doğu Akdeniz Yat Rallisi’ne ev sahipliği yapmaktadır.

 • Türkiye’deki iki adet deniz ticaret odasından biri Mersin Deniz Ticaret Odası bir diğeri İstanbul ve Marmara; Ege; Akdeniz; Karadeniz Deniz Ticaret Odası’dır.

 • Bölgesel akaryakıt dağıtımında Mersin(Kazanlı-Karaduvar) merkez konumundadır.

 • Mersin’e deniz yolu ile gelen transit yükler demir yolu ile Ortadoğu ülkeleri ve OrtaAsya Türk Cumhuriyetleri’ne taşınmaktadır. Temeli atılan Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı’nın Akdeniz’e açılan en önemli ayağını Mersin Limanı oluşturacaktır.

 KARAYOLU ULAŞIMI

 Mersin, Türkiye içinde önemli yere sahip güçlü bir tır filosuna sahiptir. Türkiye genelinde C2 yetki belgesine sahip olan firmaların, 25’i Mersin’de bulunmaktadır. Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından verilen yetki belgelerinin dağılımında, Adana Bölge Müdürlüğü %10,3’lük pay ile 12 bölge müdürlüğü içerinde 4. sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki bütün yerleşim birimlerine karayolu bağlantısının bulunması, Serbest Bölge’nin varlığı ve liman faaliyetlerinin yoğunluğunun da etkisiyle Mersin, karayolu taşımacılığının en yoğun olduğu iller arasında yer almaktadır.

İl ekonomisinde önemli bir yeri olan tarımsal üretim içerisindeki meyve ve sebze ürünlerinin dağıtımı da ağırlıklı olarak karayolları üzerinden yapılmaktadır. Hinterlandından limana gelen yükler ile denizyoluyla limana indirilen yüklerin ülke içine dağılımında yine karayolu tercih edilmektedir.

Türkiye genelinde otomobil, ağır taşıt ve toplam taşıt trafiğinin karayollarındaki dağılımı incelendiğinde; Çukurova bölgesinin Türkiye’nin en yoğun üç bölgesinden biri olduğu görülmektedir. Bölgede trafik yoğunluğu Mersin-Adana arasını bağlayan D-400 karayolu ile il merkezlerinde artarken, kamyon trafiği Mersin Limanı ve çevresinde yoğunlaşmaktadır. Limana giren ve çıkan kamyon sayısının günde yaklaşık 1500 olduğu hesaplanmıştır.

Alt bölgedeki ulaşım sistemleri içinde önemli yer tutan karayolu sisteminin belkemiğini Adana- Silifke arasında işleyen D.400 numaralı Devlet Yolu oluşturmaktadır. Bu yol, ülkenin 5. yatay ana bağlantısından biri olup Antalya-Adana-Güneydoğu Anadolu bağlantısını sağlamaktadır. Bu aksa Yenice’de bağlanan D.750 ve Silifke’de bağlanan D.715 numaralı yollar alt bölgenin diğer bölgelerle ana ulaşım bağlantılarını sağlamaktadır.Batı yönünde ise Antalya-Mersin arası Akdeniz sahil yolu projesi devam etmektedir.

Bunların dışında bölgesel akaryakıt dağıtımında Mersin merkez konumundadır. Kazanlı-Karaduvar bölgesinde hemen hemen bütün akaryakıt dağıtım şirketlerinin Konya’dan Gaziantep’e, Şanlıurfa’dan Kayseri’ye; geniş bir alana akaryakıt dağıtımı yaptığı bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Bu akaryakıt dağıtım şirketlerinden birçoğunun kendine ait şamandraları da mevcuttur.

DENİZYOLU ULAŞIMI

Tarihi 1836 yılında kurulan iskeleye dayanan Mersin Limanı, şehrin ve bölgenin en önemli deniz tesisi konumundadır. 1942 yılında T.C.D.D.'ye bağlanan limanın bugünkü yapısının inşasına 1954 yılında başlanmış ve 1960 yılında hizmete girmiştir. Limanın 2000'li yıllarda gerekli gelişimi gösteremeyip, rekabet ortamına uyum sağlayamaması üzerine çözüm olarak 2005 yılında başlayan özelleştirme süreci 2007 Mayıs ayında PSA-Akfen ortaklığının 755 milyon Dolar bedelle limanın 36 yıllık işletme hakkına sahip olmasıyla neticelenmiştir. 12 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP), T.C.D.D Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğü'nden limandaki tüm işletmecilik hakkını resmen devralmıştır.2011 yılında Mersin firmalarının %54'u ihracatta denizyolu ulaşımını tercih ederken, ithalatta bu oran %72'ye ulaşmıştır.

Tarihi 1836 yılında kurulan iskeleye dayanan Mersin Limanı, şehrin ve bölgenin en önemli deniz tesisi konumundadır. 1942 yılında T.C.D.D.'ye bağlanan limanın bugünkü yapısının inşasına 1954 yılında başlanmış ve 1960 yılında hizmete girmiştir. Limanın 2000'li yıllarda gerekli gelişimi gösteremeyip, rekabet ortamına uyum sağlayamaması üzerine çözüm olarak 2005 yılında başlayan özelleştirme süreci 2007 Mayıs ayında PSA-Akfen ortaklığının 755 milyon Dolar bedelle limanın 36 yıllık işletme hakkına sahip olmasıyla neticelenmiştir. 12 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP), T.C.D.D Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğü'nden limandaki tüm işletmecilik hakkını resmen devralmıştır.

Mersin Limanı; toplam rıhtım uzunluğu, liman alanı, maksimum derinlik, işçi sayısı, gemi kabul kapasitesi, konteyner stoklama kapasitesi alanlarında Türkiye'nin en büyük limanı konumundadır. Liman, konteyner trafiği ve yükleme boşaltma tonajlarında özelleştirme sonrasında 2011 yılını 1 Milyon TEU ve 6,5 Milyon ton işlem hacmi ile kapatmıştır.

Bu saydığımız özellikleriyle Mersin Limanı yalnızca Türkiye ve Orta Doğu için değil Avrupa Birliği için de önemli bir liman konumundadır. Mersin; Avrupa Birliği'nin 2007-2013 döneminde ulaşım ağı projelerinin en önemli ayağı olan "Deniz otobanları" projesine Türkiye'den dahil edilen iki limandan bir tanesidir. Ayrıca AB'nin benimsediği TRACECA projesine Türkiye'nin 2002 yılında dahil olmasıyla birlikte temelleri atılan Tiflis-Kars demiryolu hattının Akdeniz'e açılan kapısı Mersin ve İskenderun Limanları olacaktır.

Mersin ili Mersin Limanı'nın dışında birçok deniz tesisine de sahiptir. Bunların başında Girne- Mersin arasında yolcu otobüsü ve feribot seferine imkan sağlayan Taşucu Limanı ve Anamur iskelesi, Doğu Akdeniz Yat Rallisine ev sahipliği yapan Mersin (Çamlıbel) Yat Baseni, altyapıları tamamlanmış Mersin ve Kumkuyu Yat Limanları ve Bozyazı, Hacıishaklı, Karaduvar Balıkçı Barınakları gelmektedir.

Ayrıca Türkiye'deki mevcut iki adet deniz ticaret odasından biri Mersin'de bulunmaktadır. 2007 yılbaşı itibari ile 420 üyesi mevcut olan Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin denizcilik faaliyetleri için önemli bir avantajdır

 DEMİRYOLU ULAŞIMI

Demiryollarının Mersin Limanı içine kadar girmesi multimodal taşımacılık için önemli bir avantajdır. Deniz yolu ile gelen transit yükler, demir yolu ile Ortadoğu ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine taşınmaktadır. Tiflis-Kars demiryolu projesi tamamlanması ile birlikte Mersin Limanı'na olan demiryolu ulaşımı daha fazla önem kazanacaktır.

 

Mersin İli ülkenin demiryolu ağına 43.4 kilometrelik hat uzunluğuyla Yenice'de bağlanmaktadır. Doğu yönüne ayrılan demiryolu, Adana üzerinden Güneydoğu Anadolu ve Suriye'ye uzanmaktadır. Batı yönünde ise Mersin Limanı içinde son bulmaktadır.
Demiryolu yük taşımacılığında ağırlıklı olarak hububat, bakliyat, suni gübre, demir, PVC, mermer ve maden cevheri taşımacılığı yapılmaktadır.

Mersin'deki demiryolu taşımacılığı ihtiyacı karşılayacak nitelikte olup altyapı, sinyalizasyon ve ray yenilenmesi gerekmektedir. Bunun dışında Konya gibi üretimini Mersin Limanı üzerinden gönderen şehirler Mersin'e demiryolu bağlantısının dolaylı olması nedeniyle sıkıntılar yaşamaktadır.

 

HAVAYOLU ULAŞIMI

 

Mersin’e hava yolu ulaşımı il merkezine 69 km uzaklıktaki Adana Şakir Paşa Havaalanı’ndan yapılmaktadır.Adana Havalimanı 1937 yılında hizmete girmiştir. Toplam 2.105.510m² kurulu alanı bulunan Adana Havalimanında 4540 m2 iç hat, 5825 m2 dış hat olmak üzere toplam 10365 m2'lik, 2.200.000 Yolcu/yıl kapasiteli terminal mevcuttur.

Adana Havalimanı 2007 yılında 20.754’ü iç hat, 5.253’ü dış hat olmak üzere toplam 26.007 uçaklık bir trafiğe ev sahipliği yapmıştır. Bu rakam Türkiye içerisinde %4’lük bir orana sahiptir. 2007 yılı Adana Havalimanı yük trafiğinin %65’i iç hat seferlerine, %35’i dış hat seferlerine aittir.

Mersin’de bir havaalanı yapılması uzun yıllardır şehir gündemini işgal etmektedir. Bu konuda Mersin Valiliği 1999 yılında, “kısa kalkış ve iniş mesafeli” (STOL tipi) uçaklara hizmet verecek bir havaalanı için etüt yaptırmıştır. 1999 yılında tamamlanmış olan bu etüde göre, Mersin’in yaklaşık 50 km. batısındaki Kumkuyu mevkiinde bu tür bir havaalanının yapılabilirlik etüdü hazırlanmıştır. Ancak, adı geçen havaalanının Mersin’e mesafesi yaklaşık 50 km. olup var olan Adana Havaalanı’na göre erişilebilirlik ve diğer teknik özellikleri açısından avantajlı değildir. Ayrıca, bölge içinde uluslararası havaalanı dışında iki ulusal havaalanını gerektirecek düzeyde bir nüfus artışı ve ekonomik büyüme olası görülmemektedir. Bu nedenle programa alınan Kumkuyu havaalanı yapımının uzun vadeli beklentilere rağmen rasyonel bir karar olmadığı anlaşılmıştır. Bunun dışında Çukurova’da bir uluslararası havaalanı (Tarsus’un güneydoğusunda Baharlı mevkiinde) yapımı güncelliğini korumaktadır.


 

SERBEST BÖLGE

Türkiye'nin ilk serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi'nin 3 Ocak 1987 tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. İşletmesi, halka açık statüde kurulan bir anonim şirket olan MESBAŞ'a aittir. Mersin Serbest Bölgesi, Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanına bitişik olarak kurulmuş olup, kendi rıhtımları olan tek serbest bölgedir.

Coğrafi konumu, ulaşım olanakları ve büyük uluslararası pazarlara (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu ve Batı Avrupa, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri) yakınlığı sebebiyle yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezidir. Bölge her türlü toptan ticarete (alım-satım) olduğu gibi, her çeşit hafif sanayi üretimine (elektronik, optik, makine, yedek parça, tekstil, konfeksiyon, vs), paketleme, montaj, depoculuk, bakım ve onarıma olanak sağlamaktadır. Mersin'in ihraç kabiliyetli tarım potansiyeli, hinterlandındaki illerin genişliği ve diğer ülkelere göre ucuz işgücü birer avantaj olarak sayılabilir. Uzun aşamada Mersin Serbest Bölgesi'nin, GAP kapsamında üretilecek malların pazarlanması aşamasında önemli bir işlev kazanabileceği beklenmektedir.

Mersin Serbest Bölgesi; Mersin dış ticaret hacminin %23'lük bölümünü tek başına karşılamaktadır. Mersin Serbest Bölge İşletici AŞ verilerine göre 2011 yılında 3.734 Milyar Dolar'lık ticaret hacmi ve 6537kişilik istihdam kapasitesine sahip olmuştur.

Son beş yılda Mersin'de dış ticaret hacminin düzenli artışına karşılık, serbest bölgede 2004 yılında başlayan bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu düşüşte 6 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5084 Sayılı Yasa'nın da etkisi büyüktür. Bu yasaya göre serbest bölgelerde üretici olmayan firmaların yurtiçinde olduğu gibi vergiye tabi tutulması söz konusu idi. Çifte vergilendirmeye (vergi ve fon) sebep olan bu değişiklik serbest bölgelerde üretim dışı işlem yapan firmalar için cazibeyi ortadan kaldırmıştı. Fakat en son olarak 17.04.2007 tarih 26496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun sayesinde bu çifte vergilendirmeye son verilmiştir. Kanundaki bu düzeltmeyle birlikte 2007 performansı, serbest bölgenin yeniden çıkışa geçeceğinin sinyallerini vermektedir.

Brüt 776 dönümlük alana sahip Mersin Serbest Bölgesi'nde 527 dönümlük alan tahsis amaçlı kullanılmaktadır. Şu anda %100 doluluk oranına sahip olan bölgede genişleme alanları için altyapı hazırlıkları tamamlanmış durumdadır.

MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Adana ve Mersin gibi iki büyük şehrin ortasında yer alan MTOSB lojistik imkanları açısından eşsiz bir yerleşime sahiptir. MTOSB’li firmalar hava, kara, deniz ve demiryoluna kolay ulaşım sağlayabilmektedir. Adana Şakirpaşa Havaalanı’na 35km, Uluslararası Mersin Limanı’na ve Mersin Serbest Bölgesine 22km uzaklıktadır. Demiryolu ile Türkiye’nin pek çok iline ucuz taşımacılık yapılabilmektedir. Bölge, otoban ve E-5 karayoluna oldukça yakındır.

Geniş bir hinterlanda sahip olan bölgenin büyük sanayi şehirleri olan Adana, İskenderun, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya gibi illere yakınlığı ve Mersin limanı üzerinden Dünyaya açık konumu Bölge yatırımcısına pazar edinme ve pazara erişim açışından avantajlı kılmaktadır.

Yol, su, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik, iletişim ve doğalgaz altyapıları tamamlanmış olup Bölgedeki yatırımcıların hizmetine sorunsuz olarak sunulmaktadır. Çevre dostu olarak faaliyette bulunmaya özen gösteren MTOSB atıksu arıtma tesisinin yanı sıra itfaiye, sağlık ocağı, ambulans, güvenlik ünitelerine de sahiptir.

MTOSB’de yatırım yapmak özellikle kuruluş aşamasındaki bürokratik işlem sürecini kısaltacak ve kolaylaştıracaktır. OSB, aşağıda sayılan izin ve ruhsatların temininde yetkilidir.

 • Yapı Ruhsatı

 • Tapu

 • Yapı kullanma izni

 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

****Bu sayfadaki bilgiler Mersin Lojistik Platformundan alınmıştır.