Sayfalar / Öne Çıkan Sayfalar

Sayfalar / Popüler Sayfalar

Mersin Tarım

Mersin Tarım

2004 yılı verilerine göre Mersin'de arazi varlığının takriben yüzde 55'i orman ve fundalık arazi yüzde 35'i işlenen arazi, yüzde 4 civarı çayır ve mera, geri kalan araziler ise yerleşim alanı veya tarıma elverişsiz alanlardır.

Mersin'de üretilen Anamur muzu dünyaca ünlenmiştir. Tarıma dayalı sanayi gelişme göstermektedir. Mersin merkezde kayısı, ceviz, kiraz, şeftali ve sebze yaygın olarak üretilirken son yıllarda tropikal meyve ve sebzeler de üretilmeye başlanmıştır. Batı Mersin'de daha çok Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke ve Erdemli ilçelerinde muz, turunçgiller, çilek, papaya, pepino, ananas ve kahve yetiştirilmektedir.

 Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini yükseltmek ve maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek. 

Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgilerin çiftçilere ulaştırılması, tarımsal yayım programının gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite ve özel sektör ile işbirliği yapılması, tarım ürünlerinin işlenip değerlendirilmesinde ve pazarlamasında üreticilerin ve müteşebbislerin yönlendirilmesi, hayvancılığı geliştirmek amacıyla il çapında plan, program ve projelerin hazırlanarak uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi. Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla projelerin üretilmesi ve uygulamaya geçirilmesi, Bakanlığımızca yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin il ile ilgili kısımlarının tüm personelimizin özverili ve fedakar çalışma anlayışı ile uygulanması, uygulatılması.

 

İlimizde 406.000 hektar tarım arazisinin 149.639,5 hektarı sulanmakta olup, sulanan arazilerin 104.080,9 hektarı (% 69,5) devlet sulaması, 46.558,6 hektarı (% 30,5) halk sulaması şeklindedir.

 

 

MERSİN

Tarımsal üretim değeri açısından Antalya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır.

 

 

 • İlimizde yaklaşık 150.000 dekarlık alanda örtüaltı üretimi yapılmaktadır.

 • İlimiz örtü altı sebze üretimi bakımından Antalya’dan sonra 2. sırada, örtü altı meyve üretimi bakımından ise Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır.

 • Mersin toplam örtü altı üretim miktarı bakımından 1. sırada bulunmaktadır.

 

 

 • İlimiz başta limon olmak üzere turunçgil alan ve üretiminde Türkiye’de lider konumdadır.
 • Ancak son yıllarda yaşanan fiyat dengesizlikleri nedeniyle özellikle küçük ölçekli bahçeler sökülmekte ve yerine başta sert çekirdekliler olmak üzere başka meyve veya sebze türleri dikilmektedir.

 

 

 • İlimiz gerek örtü altı gerekse de açıkta çilek üretim üstünlüğünü açık ara elinde bulundurmaktadır.
 • Bu konuda örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve yeni çeşitlerle hasat periyodunun uzatılması hedeflenmektedir. Konuyla ilgili Silifke Çilek Üreticileri Birliği ile çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 

 • İlimizde ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) projesi kapsamında Silifke’de 8.765 da, Erdemli’de 492 da, Tarsus’ta 1.266 da olmak üzere toplam 10.523 dekar alana 1,4 Milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu proje ile insan ve çevre sağlığına duyarlı, sürdürülebilir ve sertifikalı üretim teknikleri yaygınlaştırılmaktadır.
 • 2013 yılında ilimize ÇATAK kapsamında 18.000 dekar alan tahsis edilmiştir.

 

 

 • Mersin’de organik tarımsal üretim verileri yıllara göre değişim göstermiştir. 2002 yılında 10 farklı üründe 114 çiftçi 4.232 ha alanda organik üretim gerçekleştirmiştir. 2012 yılında ise hem çiftçi sayısı hem de üretim alanları artarak 63 farklı üründe 282 üretici ve 37.081 hektar alanda organik tarım üretimi yapılmıştır.

 • 2012 yılı içinde Mersin’de organik tarım faaliyetinde bulunan 128 müteşebbise 138.251,94 TL alan bazlı destekleme ödemesi yapılmıştır.

 • 2013 yılı içinde 139 üreticiye, 8.063,57 dekar alana, 228.080,97 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

 

 

 • 2012 yılı verilerine göre; 39.000 da Alanda, 310 üretici KSK (Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu) firmaları ile İyi Tarım Uygulamaları sözleşmesi yaparak, iyi tarım uygulamaları üretimi yapmaktadır.

 • 2012 yılında üreticilere 461.947 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
 • İlimizde bitkisel ürünlerde geniş bir yelpazede (Limon, Mandarin, Greyfurt, Portakal, Karpuz, Kayısı, Nektarın, Karnabahar, Patates, Mantar, Biber, Örtü altı domates, Süs Bitkileri, Yenidünya, Patlıcan, Erik, Elma, Nar, Pamuk, Mısır, Ceviz, Üzüm, Zeytin, Muz, Pancar, Turp, Kabak, Hıyar, Brokoli) İyi Tarım Uygulamaları üretimi yapılmaktadır.

 • İTU kapsamında; 2010 yılında 20, 2011 yılında 10, 2012 yılında 17 işletmenin denetimi yapılmıştır.

 

Mersin İli genelinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetinden yararlanan çiftçi sayısı 2009 yılı itibari ile 455 kişi iken bu rakam 2013 yılında 4462 ye ulaşmış ve 2.677.200 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. İlimi Türkiye genelinde ilk 5 arasında yer almaktadır.
*İlimizde Ayrıca Yukarıda Dökümü Verilen Tarımsal Özel Gelişmelere İlave Olarak;

 HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.

2012 yılında proje kapsamına iki adet proje ile alınan ilimiz, bu projeleri başarı ile yürüttüğünden 2013 yılında Türkiye genelinde genişletilen 21 adet projenin üçünü daha almaya hak kazanmış olup 2013 yılında en fazla proje uygulayan il olmuştur. Her bir projenin büyüklüğü 6000 (altıbin) adet koyun ve keçi ile 300 (üçyüz)adet koç veya tekeyi kapsamaktadır. Mersin İlinde toplamda 30000 (otuzbin )adet koyun-keçi ile bunlardan doğacak olan kuzu-oğlaklar ve 1500 (binbeşyüz ) adet koç ve tekeye destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu Projelerin her biri beş yıllık olup projelerin devamı ve yapılan desteklemelerin her yıl artırılan miktarı bakanlığın yetkisinde olup bu yıl ki değerler üzerinden ilimize toplam 1.852.500 TL. girdi sağlayacaktır.

MERSİN İLİ TARSUS İLÇESİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRMEHİZMETLERİ PROJESİ

Proje Uygulanacak Köyler: Ağzıdelik, Akarsu, Alifakı, Arıklı, Baharlı, Ballıca, Baltalı, Çağbaşı, Çatalca, Çayboyu, Çiçekli, Çöplü, Esenler, Günyurdu, Hacıbozan, Halitağa, Kamberhöyüğü, Karaçerçili, Kargılı, Karsavuran, Kefeli, Kelahmet, Kocaköy, Konaklar, Mahmutağa, Nemiroğlu, Özbek, Reşadiye, Simithacılı, Tekeliören, Verimli, Yaramış, Yüksekköy, Yunusoğlu.
Proje Tutarı: 19.799.811,23 TL
Proje Alanı (ha): 43.818 hektar
Proje Süresi: 1.000 takvim günü
Proje Başlangıç Tarihi: 21.06.2013
Proje Çalışmaları: İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılmıştır. Firma tarafından haritalama çalışmaları devam etmektedir.


AŞAĞI SEYHAN OVASI (TARSUS) KAPALI DRENAJ VE TARLA İÇİ GELİŞTİRMEHİZMETLERİ PROJESİ

Proje Uygulanacak Köyler: Arıklı, Esenler, Konaklar, Ballıca, Yüksek, Alifakı, Çağbaşı, Çiçekli, Karaçerçili, Yaramış, Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik, Egemen, Kelahmet, Baharlı, Mantaş, Yenice.
Proje Tutarı: 13.722.451,51 TL
Proje Alanı (ha): 6.500 hektar
Proje Süresi: 760 takvim günü
Proje Başlangıç Tarihi: 20.11.2012
Proje Çalışmaları:

 • Toplam 800 km kapalı drenaj yapılacaktır. Şimdiye kadar 46 km yapılmıştır.
 •  27 km açık tahliye kanalı temizlenmiştir.
 •  320 km mevcut kapalı drenaj hattı yıkanmış ve onarılmıştır.