24.01.2016, 06:35 82

MERSİN’İN EN ÖNEMLİ TOPLANTISI…

 Bir kentte en önemli ve kente en yararlı olabilecek toplantı nedir? diye sorarsanız “İl Koordinasyon Toplantısı” derim.

İl Koordinasyon toplantısına esasta Vali, bazı Vali Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Genel Sekreteri, Üniversite Rektörleri, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, Bölge ve İl Kurum Müdürleri Oda Başkanları, STK Başkanları katılır. Bölgenin sorunları ve yatırımları hakkında ilgililer bilgi verirler, soruları cevaplandırırlar, çözümler aranır.

Özellikle son beş yıldır bütün İl Koordinasyon toplantılarına katıldım. Yakın zamana kadar bu toplantılar istenen düzeyde verimli  olmamış olsa da, ben en azından kentin tüm sorunları ve son durumu ile ilgili bilgi sahibi oluyordum.

Bu çok verimli olabilecek ve yalnızca yılda 4 kez yapılan bu toplantılar katılımcı kent dinamiklerinin  ilgisizliği nedeniyle istenen faydayı sağlayamadı. Belediye Başkanları, Oda Başkanları ve önemli STK’ların Başkanları çoğu zaman katılmadı ya da bir temsilci gönderdiler. Son beş yıldır hiçbir toplantıya katılmayan bazı kent dinamiklerini de hatırlıyorum. Kentle ilgili duyarlılık gösterdiğini iddia edip sürekli basın bildirileri yayımlayan STK’ların ve konsey, şura, platform vs. Başkanlarının da çoğu bu toplantılar da yoktu.

 

Geçtiğimiz hafta Valimizin Başkanlık yaptığı İl Koordinasyon toplantısında -en azından benim katıldıklarım içinde -  ilk kez Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Genel sekreteri bir aradaydı. Eski dönemlerde alışık olmadığımız bir düzende, Genel Sekreter kapsamlı bir şekilde Belediye çalışmalarını ve projeleri anlattı.

Kurum Müdürleri çalışmalarını görsellerle sundular; ilçe Belediye Başkanları ve Kaymakamlar konu ile ilgili hemen soru sorabildiler, sorunlarını gündeme getirebildiler; bu hizmet için çok kıymetli bir fırsattı.

Ümit ediyorum ki bundan sonra bu toplantıların değeri daha çok anlaşılır ve önem verilir.

Bu toplantıda beni en çok etkileyen ve sevindiren merkezî yönetimle yerel yönetimin işbirliği içerisinde, kentin bugüne kadar biriken, ötelenen bazen de çözümü engellenen sorunlarını çözme iradesindeki ortak kararlılığı oldu. Maalesef bunu 15 yıldır ilk kez gördük!

15 yıl merkezî yönetimin projelerini engellemeye çalışan,  kente katkı vermesini istemeyen bir yerel yönetim anlayışı bugünkü birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi.

 

Geçtiğimiz ay yapılan Sn. Bakan Lütfi Elvan’ın Bölge Müdürleri ve İl Müdürlerinden brifing alarak birçok sorunun ve projelerin konuşulduğu benzer bir toplantıyı hatırlıyorum.

Toplantıdan sonra çok kısa bir zamanda bazı projelerin ve kurumlardaki çalışmaların hızlandığını gördük.

Bu süre içerisinde Bakanımıza ulaştırılan 149 talebinde 80 inin gerçekleştirildiğini söylemeliyiz.

 

Gelecek toplantıların daha verimli olması için İki yapıcı eleştirimi paylaşmak istiyorum:

Valimizin Başkanlık yaptığı toplantılar daha verimli olmaktadır. Kendilerinin son toplantıda zorunlu bir nedenle kısa süre sonra salondan ayrıldıklarında bazı katılımcılar da hemen toplantıdan ayrıldı.

Öte yandan,   aylar öncesinden belli olan İl Koordinasyon Toplantı’sı  gününde, kentteki birçok STK Başkanını aynı gün ve saatte  başka bir toplantıda idi; bu program çakışması  bazı katılımcıların toplantıya gelmesini engelledi.

 

Bundan sonraki toplantı üç ay sonradır; umarım tüm yetkililer, kent dinamikleri ve kente duyarlılık gösterenler şimdiden bu toplantıya katılma programlarını yaparlar ve Mersin’e dönük yerel sorumlulukla doğrudan ilgili bu toplantıyı, hizmet için üretken bir fırsat olarak değerlendirirler.

 

HARUN ARSLAN

 

 

 

 

 

Yorumlar (0)