PKK Yöneticisi: AKP Hükümeti Yalvarmak Zorunda Kaldı

- PKK yöneticisi Duran Kalkan, Lice direnişi için, AKP Hükümeti İmralıya gitmek, Önder Apoya ve halkımıza yalvarmak zorunda kaldı dedi.

Abone olbanner90
Politika 08.06.2014, 14:40 08.06.2014, 14:40
232
PKK Yöneticisi: AKP Hükümeti Yalvarmak Zorunda Kaldı
Licedeki olayları özgürlük kıvılcımı olarak değerlendiren PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, "Bu direnişler sayesiyledir ki, AKP Hükümeti İmralıya gitmek, Amede gelmek, Önder Apoya ve halkımıza yalvarmak zorunda kaldı" dedi.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALMALI"

PKKnın Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, Licede çıkan olaylara ilişkin şoke edici sözler söyledi. Lice olaylarını özgürlük kıvılcımı olarak değerlendiren Kalkan, "Halkı tehdit eden, yurtsever halkımız üzerine kurşun yağdırmaya çalışan o sadist, gözü dönmüş kişilikler bilmeliler ki, bunda ısrar ederlerse yapanlardan yaptıklarının hesabı misliyle sorulur. O nedenle herkes aklını başına almalı, haddini bilmeli" ifadelerini kullandı.

"TARİHE İZ BIRAKAN DİRENİŞ"

Licede yol kapatma eylemine ilişkin konuşan Kalkan, "Gerçekten de Lice ve Meskan direnişleri daha şimdiden tarihe iz bırakan, önemli sonuçlar veren direnişler haline geldi. Bu direnişler sayesiyledir ki, AKP Hükümeti İmralıya gitmek Amede gelmek, Önder Apoya ve halkımıza yalvarmak zorunda kaldı" dedi.

"DURMAK YOK, MÜCADELEYE DEVAM"

Kal­ka­n söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: "Ön­der Aponun öz­gür­lü­ğü ve Kürt so­ru­nun çö­zü­mü­ne ka­dar ke­sin­ti­siz sür­dü­rül­me­si ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de­yiz. Bu te­mel­de di­yo­ruz; dur­mak yok mü­ca­de­le­ye de­vam. Öz­gür­lük di­re­ni­şi sa­de­ce bir­kaç yer­de olma­ma­lı, tüm Kür­dis­tana hat­ta Tür­ki­yeye, met­ro­pol­le­re, Tür­ki­ye top­lu­mu­nun emek­çi­le­ri­ne ya­yıl­ma­lı­dır. So­nu­na ka­dar bu di­re­ni­şi en zen­gin yön­tem­le­ri kul­la­na­rak sür­dü­re­ce­ği­mi­zi ve 2014 yı­lı­nı mut­la­ka bir za­fer yı­lı, Ön­der Apo ve Kür­dis­tanın öz­gür­lük yı­lı ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz, di­yo­ruz."

Yorumlar (0)