Bloomberg'in aktardığına göre Rusya, 100 milyon dolarlık bir faiz ödemesini pazar günü itibariyle kendisine tanınan ek sürenin sonunda yapamadı.

Rusya, borçlarını ödeyecek paraya sahip olduğunu; ancak yurtdışındaki döviz rezervlerinin yaptırımlar nedeniyle dondurulduğunu; bu sebeple de Moskova'nın düşeceği herhangi bir temerrüdün 'suni' olduğunu söylüyor. 

 Bahsi geçen son ödeme tarihinin 27 Mayıs olarak belirlendiği,daha sonra Moskova'ya 30 gün ek süre tanındığı vurgulandı. 

Rusya, 1917'de Bolşevik Devrimi'nin Çarlık Rusyası'nı yıkmasından bu yana dış borçta hiç temerrüde düşmemişti.