Yabancıların Türkiye’ye giriş ve çıkışları, Türkiye’de kalışları, sağlanacak korumanın kapsamına ilişkin usul ve esaslar 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun ve ayrıntıları İzmir Avukat Kadir KARAKUŞ tarafından hazırlanan içerikte inceleyeceğiz.

Sınır Dışı Etme (Deport) Nedir?

Yabancılar Hukukunda "sınır dışı etme" anlamına gelen deport kararı, Türkiye'de bulunan yabancıların sınır dışı edilmelerine ve haklarında tahdit kodu (ülkeye giriş yasağı) konulmasına ilişkindir.

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı Nasıl Verilir?

AJet uçağı Gaziantep yerine Adana’ya inince yolcular tepki gösterdi AJet uçağı Gaziantep yerine Adana’ya inince yolcular tepki gösterdi

Sınır dışı edilmesine ilişkin karar ilgili Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya valilikler tarafından resen alınır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 53. maddesi, kararın gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya onun yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz yolları ve süreleri hakkında bilgilendirilmelidir.

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına Karşı Ne Yapılabilir?

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu iletmelidir. Mahkemeye yapılan başvurular 15 gün içinde incelenir. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava süresi içinde veya yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilmez."" olarak belirtilmiştir.

Sınır Dışı Etme (Deport) Konusunda Avukatın Rolü

“Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz” konusunda bir avukat olmak, müvekkilin haklarını en iyi şekilde korumak ve adaletin sağlanmasına yardımcı olmak için karmaşık hukuki süreçleri anlamak, etkili savunma stratejileri geliştirmek ve doğru hukuki belgelerin hazırlanması ve sunulması gibi faktörlerden kaynaklanır. Avukatın uzmanlığı ve deneyimi, müvekkilin hukuki süreçte makul bir sonuç elde etmesini sağlar.

Sınır dışı etme kararına karşı mücadele etmek, zorlu bir hukuki süreçtir ve bu süreçte uzman bir avukatın yardımı çok önemlidir. İzmir Avukat Kadir KARAKUŞ, vize başvurularına yardımcı olmak için donanımlı bir uzmandır. KARAKUŞ’un uzun vadeli deneyimi, müvekkillerinin haklarını etkin bir şekilde savunmasına ve adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

Kaynak: https://www.kadirkarakus.av.tr/sinir-disi-etme/