St. Pauls church in Tarsus

Tarsus Resimleri 21.01.2014, 21:04

St. Paul, hristiyanlıkta evrensel bir şema çıkararak dinin geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Hz. İsa’nın sadece hristiyanlara gönderildiğini söyler. Böylece yahudilere gönderilmediğinin altını çizerek dini adeta kavimsel bir özellik olmaktan çıkararak, evrenseliğe geçirir.
St. Paul’un seyahatleri, yeni ahidin üçte birini oluşturan mektupları, Anadolu’da gezdiği şehirlerdeki söylevleri , İsa’nın sembol olarak insanlara yakın bulunmasını sağlarken, önemli ölçüde hristiyanlığın dünya dinine dönüşmesine ve ilahiyatının temellerinin atılmasına da sebep olur.

Abone olbanner90