HSBC, Türkiye ekonomisiyle ilgili son değerlendirmelerini paylaşarak büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, enflasyon beklentilerini düşürdü. Bankanın yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme trendini sürdürdüğü belirtilirken, 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,1’den yüzde 3,8’e yükseltildiği ifade edildi. İlk çeyrekte kaydedilen yüzde 5,7’lik büyüme oranının bu revizyonda etkili olduğu vurgulandı. 2025 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 3,6 olarak yinelendi.

HSBC raporunda ayrıca, sıkı para ve maliye politikalarının enflasyonda hızlı düşüşe ve dış açıkta iyileşmeye katkı sağlayacağı öngörülerek, 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 48’den yüzde 44,6’ya, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 29’dan yüzde 27,7’ye çekildiği açıklandı.

Enflasyon Beklentilerinde Düşüş: Hedef Yüzde 27,7

HSBC’nin son raporunda, sıkı para politikası ve maliye politikalarının etkisiyle enflasyonda beklenen düşüşe vurgu yapıldı. 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 48’den yüzde 44,6’ya düşmesi öngörülürken, 2025 yılı sonunda ise enflasyonun yüzde 27,7’ye gerilemesi bekleniyor. Bu tahminler, hükümetin ve Merkez Bankası’nın uyguladığı politikaların olumlu etkilerini yansıtıyor.

Raporda ayrıca, Eylül ayında pozitif politika faizi beklentisiyle birlikte Türkiye’de dolarizasyonun azalması ve yurtdışından gelen portföy yatırımlarındaki artışın net merkez bankası rezervlerinde güçlü bir artışa neden olduğu belirtildi. Ancak, enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyretmesi ve Merkez Bankası’nın beklentilerin altında bir hızda düşüş sağlaması beklentisi de dile getirildi. Bu durum, enflasyonla mücadelenin zorluklarını ve uzun vadeli bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Yıl Sonu Dolar Kuru: 36 TL

HSBC raporunda, 2024 yılı için faiz indirimi beklentisinin olmadığını ve yıl sonu dolar kurunun 36 TL olmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu tahmin, Türkiye’nin dış ticaret dengesi ve döviz rezervlerindeki gelişmelerle yakından ilgili. Dolar kurunun stabil seyretmesi, ekonomideki diğer dengeler açısından da önem taşıyor.

EVSİD: Üretimi olmayan ham maddenin anti-dampingi olmaz EVSİD: Üretimi olmayan ham maddenin anti-dampingi olmaz

Ekonomik İstikrar ve Gelecek Beklentileri

HSBC’nin değerlendirmeleri, Türkiye ekonomisinin güçlü yönlerine ve karşı karşıya olduğu zorluklara ışık tutuyor. Büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi, ekonominin dinamizmini ve toparlanma potansiyelini gösterirken, enflasyon beklentilerinin düşürülmesi, para politikalarının etkinliğini yansıtıyor.

Türkiye ekonomisinin 2024 ve 2025 yıllarında istikrarlı bir büyüme göstermesi beklenirken, enflasyonla mücadelenin önemi de vurgulanıyor. Sıkı para politikası ve maliye politikaları ile desteklenen bu büyüme, ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik rol oynuyor.

Yatırımlar ve Rezervler

Türkiye’deki dolarizasyonun azalması ve yurtdışından gelen portföy yatırımlarındaki artış, net merkez bankası rezervlerinde önemli bir artışa neden oldu. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarındaki güvenilirliğini ve ekonomik politikalardaki başarısını yansıtıyor. Merkez Bankası’nın rezervlerindeki artış, döviz kurundaki dalgalanmaların önlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İhracat ve İthalat Dengesi

Raporda ayrıca, Türkiye’nin dış ticaret dengesi ve döviz rezervlerindeki gelişmelere de dikkat çekildi. İhracatın artırılması ve ithalatın kontrol altında tutulması, cari açığın azaltılması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınması açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, hükümetin ve iş dünyasının koordineli çalışması, Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücünü artırmada kritik rol oynuyor.

Editör: Ismail Usta