banner119

banner118

19.01.2014, 19:33 845

KENT VE PLANLAMA

  İlk olarak kente dair tespitlerden yola çıkılarak hazırlıklar yapılmalı, kentin baskın kimliği ve kent ekonomisinin itici güçlerinin önemi ile “kaotik kent” yerine “yaşanabilir kent” e ulaşmanın yollarının aranması planlanmalıdır.

Birçok sorun ve kent kimliği kentsel etkinliklerle tespit edilmiş olan Mersin tarım, lojistik ve turizmi kent için dinamo sektörler olarak öne çıkarmıştır.

Öncelikle mevcut birikimlerin değerlendirilmesi ve yeni konuların programlanması için meslek odaları, sivil toplum örgütleri, üniversite, konunun ilgili uzman ve yetkilileri  sempozyum veya paneller serisi ile bir araya gelerek bu sektörler ve daha fazlası için çözüm önerileri içeren etkinliklere dönüşmelidir.

Sempozyuma hazırlanmak amacıyla, farklı disiplinlerden katılımcılarla çeşitli alanlarda çalışma komiteleri oluşturulabilir komiteler  kendi alanlarında yapacakları çalışmalar sırasında ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, dernek bileşenlerinin katılımını sağlayarak çalışma alanlarını genişletebilmeliler.

Farklı katılımcıların olması daha dinamik bir yapı oluştururken her yaş grubundan kentlileri bir araya getirmesi açısında da etkili olacaktır.

Tüm bu çalışmaların ortaya çıkaracağı birikim “Maksimum fayda ile ortak aklın birlikteliğinde kente ve yaşama dair çözüm üretmek için”  yetkili idareler, bilim ve kent dostları bir araya gelmiş olacak hem bilgi paylaşımı hem de sağlıklı yaşam için önerilerin  tartışılma imkanı sağlanacaktır.

Kent ve planlama konusu şu başlıklar altında incelenebilir; Kent ve Planlama, Sanayi,Kentsel Dönüşüm, Konut ve Yapılı Çevre, Çevre ve Enerji, Çevre Yönetimi ve Doğal Potansiyeller, Turizm, Afetler, Ulaşım, Estetik, Silüet ve Tarihi Miras, Engeller, Riskler ve Kentli Hakları, Eğitim, Kültür, Sanat, …

Kent ve yaşama dair öncelikli sorunlarımızı ve önerilerimizi kentin tüm disiplinleri, yaşayanları, yöneticileri, kurum ve kuruluşları ile paylaşmak, bilimsel verilere ve araştırmalara, bilgiye, tecrübeye, uzmanlığa dayalı toplumun sesi olarak ortaya çıkan beklentilerden yapılan çıkarımlar “Yaşanabilir Kent”  e ulaşmak amacıyla dikkate alınmalıdır.

(tarikakmanlar@gmail.com)

Yorumlar (0)

banner103
Günün Anketi Tümü
Büyükşehirde Hangi Hizmetin Aksadığı Kanısındasınız ?
banner108
banner109